Studiul 7

Vineri , 12 august 2011

Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, capitolul „Creaţiunea”; Educaţie, capitolul „Poezii şi cântece”; Mărturii, vol. 8, capitolul „Uitarea”.

Cartea Psalmilor îndeplineşte un rol unic în Biblie… [Psalmii] reprezintă în Scriptură inima religiei lui Israel. În această carte de rugăciuni, poporul legământului găsea scara către cer. Aceasta cobora până în adâncurile suferinţei şi agoniei omeneşti şi urca până la bucuriile cele mai înalte ale comuniunii cu Dumnezeu. Plângerile şi strigătele de disperare se transformă în imnuri de mulţumire şi de laudă. […] Această relaţie vie între om şi Dumnezeu constituie, probabil, motivul mai adânc pentru care Cartea Psalmilor a fost preţuită ca o comoară scumpă a Bibliei ebraice de către căutătorii după Dumnezeu din toate secolele.” Mai mult, Psalmii conţin „descoperirile inimii lui Dumnezeu. […] Ei ne ilustrează modul în care Dumnezeu doreşte să răspundem prin credinţă descoperirilor făcute cu privire la caracterului Său şi la faptele Sale prezentate în cărţile lui Moise.” – Hans K. LaRondelle, Deliverance in the Psalms, (Berrien Springs, Mich.; First Impressions, 1983), pag. 3, 4

Întrebări pentru discuţie

1. Suntem îndemnaţi să avem încredere că judecata finală a lui Dumnezeu va fi dreaptă. Înseamnă aceasta că nu trebuie să facem demersuri pentru a se face dreptate şi judecată acum? Care este atitudinea echilibrată între căutarea dreptăţii acum şi aşteptarea judecăţii finale?

2. La finalul secţiunii de miercuri, există o întrebare despre închinare şi despre formele de închinare din biserica noastră. Cum e posibil ca muzica, predicarea, ceremoniile etc. să devină un scop în sine, în loc să fie mijlocul prin care să ajungem la Domnul? Se întâmplă deseori să confundăm simbolurile cu realitatea pe care o reprezintă. Cum ne putem feri de acest pericol?

3. Ce aspecte ale serviciilor noastre de închinare ar putea fi îmbunătăţite pentru ca numai Hristos să fie înălţat prin ele?

4. Care sunt psalmii tăi preferaţi? De ce anume îţi plac şi ce îţi spun ei despre Domnul?

5. Cântaţi împreună un imn inspirat dintr-un psalm.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO