Studiul 6

Vineri , 5 august 2011

Să prezentăm în mod distinct și clar acest subiect; meritele făpturii create nu pot să schimbe cu nimic nici statutul nostru înaintea lui Dumnezeu, nici darul pe care ni-l dă El. Dacă faptele și credința cumpără darul mântuirii pentru cineva, atunci Creatorul are o obligație față de făptura creată. Aici există posibilitatea ca ideile false să fie acceptate ca fiind adevăr. Dacă vreun om este în stare să merite mântuirea, prin ceva ce ar putea face el, atunci se află pe aceeași poziție ca și catolicul care face penitențe pentru păcatele lui. Astfel, mântuirea ar fi parțial ceva datorat nouă, ceva ce poate fi obținut ca o răsplată care ni se cuvine. Dar, dacă omul nu poate să merite mântuirea prin niciuna din faptele lui bune, înseamnă că ea este în totalitate prin har, primită de omul păcătos pe temeiul faptului că o acceptă și crede în Isus. Ea este în totalitate un dar. Îndreptățirea prin credință este dincolo de orice controversă. Îndată ce este stabilit definitiv faptul că meritele câștigate de omul căzut prin faptele lui bune nu-i pot obține niciodată viața vesnică, orice controversă încetează.” – Ellen G.White, Credința și faptele, pag.19,20.

Muzica „ este unul din mijloacele cele mai eficiente de a impresiona inima cu adevărul spiritual. Cât de adesea ise întâmplă sufletului sufocat și gata să se lase pradă deznădejdii ca memoria să regăsească vreun cuvânt de-al lui Dumnezeu – de mult uitatul refren al vreunui cântec din copilărie – ,iar ispitele își pierd puterea, viața capătă un nou înțeles și un nou scop, și curajul și bucuria sunt împărtășite și altor suflete ! (…)

Ca parte a serviciului divin, cântarea este tot atât de mult un act de închinare cum este rugăciunea. Și, într-adevăr, multe cântări sunt rugăciuni. (…)

În timp ce Răscumpărătorul nostru ne duce către pragul veșnicie, care strălucește de slava lui Dumnezeu, putem recunoaște subiectele de laudă și recunoștință care vin de la corul ceresc ce înconjoară tronul; iar când ecoul cântecului îngeresc este deșteptat în căminele nostre pământești, inimile vor fi atrase mai mult de cântăreții cerești. Părtășia cu cerul începe pe pământ. Aici deprindem tonalitatea laudei lui. ” – Ellen G. White, Educație, pag.168

Întrebări pentru discuție

1. Cum influențează cultura și societatea în care trăim muzica din biserica noastră ? Se poate evita această influență ?

2. Citatele de la secțiunea de vineri a studiului ne vorbesc despre muzică. Ce poate face biserica noastră locală pentru a ne asigura că muzica este înălțătoare și încurajatoare și își îndeplinește menirea ?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO