David şi cântarea de laudă şi de închinare

Studiul 6

Marți , 2 august 2011

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a mântuirii Sale au modelat viaţa lui David şi influenţa sa spirituală asupra poporului. Cântările şi rugăciunile lui sunt pătrunse de un simţământ de veneraţie faţă de Dumnezeul pe care Îl iubea şi pe care Îl cunoştea ca pe un Prieten şi Mântuitor personal.

4. Ce pregătiri a făcut David pentru aducerea chivotului la Ierusalim? 1 Cronici 16,7

1 Cronici 16

7. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf şi fraţii săi să vestească laudele Domnului.

În ziua în care chivotul a fost adus la Ierusalim, David i-a încredinţat lui Asaf, căpetenia cântăreţilor, o cântare nouă de mulţumire şi de laudă. Acest psalm de laudă face referire la două aspecte importante ale închinării: descoperirea lui Dumnezeu ca fiind Acela care merită închinare şi răspunsul cuvenit din partea închinătorului. David îi îndeamnă pe închinători să participe activ la închinare. Citeşte toată cântarea din 1 Cronici 16,8-36. Observă cât de des apar în text cuvinte şi grupuri de cuvinte care indică acţiunea, în special în prima parte a cântării: lăudaţi, cântaţi, chemaţi Numele Lui, căutaţi pe Domnul, faceţi cunoscute faptele Lui, vorbiţi, povestiţi, daţi slavă, ziceţi, aduceţi-vă aminte, aduceţi daruri. Apoi, David enumeră o serie de motive pentru care Dumnezeu este vrednic de laudă şi de închinare.

1 Cronici 16

8. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui: faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui înalte!
9. Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
10. Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
11. Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!
12. Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui,
13. voi, sămânţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!
14. Domnul este Dumnezeul nostru; judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
15. Aduceţi-vă aminte totdeauna de legământul Său; de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,
16. de legământul pe care l-a făcut cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
17. El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veşnic pentru Israel,
18. zicând: „Îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la împărţire.”
19. Ei erau puţini la număr atunci, foarte puţini la număr, şi străini în ţara aceea.
20. Şi mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor;
21. dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească, şi a pedepsit împăraţi din pricina lor,
22. zicând: „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu faceţi niciun rău prorocilor Mei!”
23. Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului! Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui;
24. povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele, minunile Lui!
25. Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut, mai presus de toţi dumnezeii;
26. căci toţi dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
27. Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui, tăria şi bucuria sunt în Locaşul Lui.
28. Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
29. Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
30. Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului! Căci lumea este întărită şi nu se clatină.
31. Să se bucure cerurile şi să se înveselească pământul! Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţeşte!
32. Să urle marea cu tot ce este în ea! Câmpia să se înveselească împreună cu tot ce este pe ea!
33. Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul.
34. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!
35. Ziceţi: „Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt şi să ne punem slava în a Te lăuda!
36. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie!” Şi tot poporul a zis: „Amin!” şi lăuda pe Domnul.

5. Ce evenimente din istoria lor trebuiau să povestească israeliţii? 1 Cronici 16,8.12.16-22. De care intervenţii speciale ale Domnului trebuiau ei să-şi aducă aminte? vers. 12, 15. Repetarea legământului cu Dumnezeu ocupă aproape o treime din acest imn de mulţumire. Ce legătură există între legământ şi închinare

1 Cronici 16

8. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui: faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui înalte!
12. Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui,
15. Aduceţi-vă aminte totdeauna de legământul Său; de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,
16. de legământul pe care l-a făcut cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
17. El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veşnic pentru Israel,
18. zicând: „Îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la împărţire.”
19. Ei erau puţini la număr atunci, foarte puţini la număr, şi străini în ţara aceea.
20. Şi mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor;
21. dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească, şi a pedepsit împăraţi din pricina lor,
22. zicând: „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu faceţi niciun rău prorocilor Mei!”

Legământul încheiat de Dumnezeu cu Avraam, Isaac şi Iacov era întemeiat pe capacitatea Sa de a-i transforma într-o naţiune mare, de a-i binecuvânta şi de a-i duce în Ţara Făgăduinţei. Partea lor era să-L iubească, să-L asculte şi să I se închine. Chiar dacă noi trăim în alte condiţii, principiile acestea mai sunt încă valabile.

Meditează la modul în care David face apel ca poporul să se închine lui Dumnezeu. Cum putem aplica aceste idei la închinarea noastră împreună, în Casa Domnului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO