Studiul 1

Joi , 30 iunie 2011

Iacov şi Esau, la fel ca Abel şi Cain, reprezintă două clase de închinători. Spiritul aventuros şi îndrăzneţ al lui Esau îi era pe plac tatălui lui, din fire tăcut şi retras. Pe de altă parte, Iacov părea a avea înclinaţie spre lucrurile spirituale. Dar şi el avea defecte majore de caracter. Iacov îşi dorea dreptul de întâi născut, care îi aparţinea fratelui lui geamăn, şi, pentru a-l obţine, a fost dispus să ia parte la planul pus la cale de mama sa. Ca urmare, Iacov a fugit îngrozit ca să scape de furia şi de ura fratelui său şi nu şi-a mai revăzut niciodată mama.

7. Citeşte istoria fugii lui Iacov (Gen. 28,10-22). Observă mesajele de încurajare şi de asigurare pe care Dumnezeu i le-a dat în vis. Care a fost reacţia lui Iacov?

Geneza 28

10. Iacov a plecat din Beer-Şeba şi şi-a luat drumul spre Haran.
11. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi şi s-a culcat în locul acela.
12. Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea.
13. Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.” Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale.
14. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta.
15. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.”
16. Iacov s-a trezit din somn şi a zis: „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut.”
17. I-a fost frică şi a zis: „Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!”
18. Şi Iacov s-a sculat dis-de-dimineaţă, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte şi a turnat untdelemn pe vârful ei.
19. A dat locului acestuia numele Betel; dar mai înainte cetatea se chema Luz.
20. Iacov a făcut o juruinţă şi a zis: „Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac
21. şi dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu;
22. piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.”

Aici este menţionată pentru prima dată „casa lui Dumnezeu” (vers.17). Deşi în momentul acela nu era decât o piatră folosită de Iacov drept pernă, Betel a devenit un loc important pentru istoria sacră. Aici Iacov s-a închinat Dumnezeului părinţilor lui. Aici a făgăduit că Îi va sluji cu credincioşie. Aici I-a promis, la fel ca Avraam, că Îi va înapoia zecimea – a zecea parte din binecuvântările materiale primite – ca act de închinare.

Observă teama şi veneraţia pe care le-a simţit Iacov în prezenţa lui Dumnezeu. Probabil că atunci a înţeles cel mai bine cât de mare este Dumnezeu în comparaţie cu el. Biblia ne spune că el a avut o atitudine de frică, de veneraţie şi de respect. Următorul lucru pe care l-a făcut a fost să se închine. Desprindem şi de aici un principiu legat de atitudinea pe care ar trebui să o avem în închinare, o atitudine despre care ni se vorbeşte în Apocalipsa 14,7: „Temeţi-vă de Dumnezeu!”.

Închinarea nu înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu aşa cum te întâlneşti cu un amic. Atitudinea noastră trebuie să fie aceea a păcătosului care are nevoie intensă de har, care cade în genunchi înaintea Creatorului său, conştient de nevoia sa, cu teamă şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu, Creatorul universului, care ne iubeşte şi care a făcut atât de mult pentru a ne răscumpăra.

Vii înaintea lui Dumnezeu cu frică, veneraţie şi respect? Sau inima ta este rece, împietrită şi nerecunoscătoare? Ce poţi face ca să te schimbi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO