Studiul 1

Miercuri , 29 iunie 2011

5. Ce ne spune Geneza 12,1-8 despre Avram (mai târziu Avraam) şi despre chemarea pe care i-a adresat-o Dumnezeu?

Avram, un descendent al lui Set, era un om credincios lui Dumnezeu, deşi unele rude ale lui începuseră să împrumute din închinarea la idoli, care era atât de răspândită în societatea de atunci. Însă Dumnezeu l-a chemat să plece din mijlocul rudelor lui şi din mediul confortabil în care trăise, ca să devină tatăl unei naţiuni de închinători care să-L slăvească pe Domnul şi să Îl reprezinte.

Geneza 12

1. Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
2. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.
3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
4. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.
5. Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile pe care le câştigaseră în Haran. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan.
6. Avram a străbătut ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară.
7. Domnul S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului care i Se arătase.
8. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul, având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat Numele Domnului.

Fără îndoială că, împreună cu Sara, i-a convins pe mulţi oameni să accepte închinarea înaintea Dumnezeului adevărat. Dar chemarea primită din partea lui Dumnezeu mai avea şi o altă motivaţie: „Pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele” (Gen. 26,5). O altă motivaţie era aceasta: „Avram a crezut pe Domnul şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire” (Gen. 15,6).

Totuşi Avraam încă mai avea de învăţat multe lecţii importante şi dureroase.

6. Citeşte Geneza 22,1-18. De ce a fost supus Avraam la o încercare atât de cumplită? Ce mesaj dorea Dumnezeu să îi transmită? Vers. 8, 13, 14

Geneza 22

1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el.
2. Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.”
3. Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.
4. A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.
5. Şi Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm, şi apoi ne vom întoarce la voi.”
6. Avraam a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună.
7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?”, i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?”
8. „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte.
9. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său, Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.
10. Apoi Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul ca să înjunghie pe fiul său.
11. Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el.
12. Îngerul a zis: „Să nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.”
13. Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.
14. Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”.
15. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam
16. şi a zis: „Pe Mine însumi jur, zice Domnul: pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
17. te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării; şi sămânţa ta va stăpâni cetăţile vrăjmaşilor ei.
18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!”

După cum am văzut, centrul Planului de Mântuire este moartea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Moartea Sa a fost simbolizată încă de la început de sistemul de închinare prin aducerea de jertfe. Domnul le-a cerut oamenilor să ofere ca jertfă numai animale, însă, în religiile păgâne, oamenii îşi sacrificau copiii, lucru pe care Dumnezeu a spus că-l urăşte (Deut.12,31). Indiferent ce lecţii despre credinţă şi încredere a învăţat Avraam din încercarea sa, evenimentul acesta a fost de-a lungul secolelor un simbol impresionant, care ne vorbeşte despre însemnătatea morţii lui Hristos pentru mântuirea noastră. Probabil că Avraam a gustat puţin din durerea pe care a simţit-o Tatăl la moartea lui Hristos. Dar moartea Sa era absolut necesară pentru salvarea omenirii.

Deuteronom 12

31. Tu să nu faci aşa faţă de Domnul Dumnezeul tău; căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcând toate urâciunile pe care le urăşte Domnul, şi ele chiar îşi ardeau în foc fiii şi fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor.

Gândeşte-te câtă credinţă a manifestat Avraam în această situaţie. Este cu adevărat uluitor! Ce ne spune aceasta despre cât de slabă este credinţa noastră?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO