Studiul 7

Luni , 09 mai 2011

Timp de un an, David şi-a ascuns păcatul sub masca minciunii. Se părea că regele a scăpat nepedepsit. Păcatul îi împietreşte inima. Dar Dumnezeu îl trimite pe Natan ca să-l sensibilizeze. Profetul nu îl demască direct (ca să nu-şi pună viaţa în primejdie), ci îi prezintă adevărul printr-o parabolă.

2. Citeşte parabola spusă de Natan şi interpretarea ei. (Să nu uităm că şi Domnul Isus a folosit parabole). Care sunt avantajele folosirii parabolelor? Ce a făcut ca această metodă să fie mai eficientă şi chiar necesară pentru David? 2 Samuel 12,2-12

2 Samuel 12

2. Bogatul avea foarte multe oi şi foarte mulţi boi.
3. Săracul n-avea nimic decât o mieluşea, pe care o cumpărase; o hrănea şi o creştea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeaşi bucată de pâine cu el, bea din acelaşi pahar cu el, dormea la sânul lui şi o privea ca pe fata lui.
4. A venit un călător la omul acela bogat. Şi bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului şi a gătit-o pentru omul care venise la el.”
5. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia şi a zis lui Natan: „Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte.
6. Şi să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârşit fapta aceasta şi n-a avut milă.”
7. Şi Natan a zis lui David: „Tu eşti omul acesta! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu te-am uns împărat peste Israel şi te-am scăpat din mâna lui Saul;
8. te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău şi ţi-am dat casa lui Israel şi Iuda. Şi dacă ar fi fost puţin atâta, aş mai fi adăugat.
9. Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
10. Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul.”
11. Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale şi le voi da altuia care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia.
12. Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui.

Parabola lui Natan este destul de scurtă, însă conţine câteva lecţii preţioase despre modul în care putem ajunge la inima împietrită de păcat. În primul rând, el nu vine la David cu o atitudine acuzatoare, ci cu smerenie şi cu tact, cerându-i ajutorul într-o problemă. Deşi inima lui David era împietrită de păcat, simţul dreptăţii era încă destul de ascuţit. În al doilea rând, Natan recurge la o parabolă pentru a-l dezarma. În al treilea rând, el îl determină pe David să asculte fără să aibă impresia că este judecat. Care a fost rezultatul? David se autocondamnă.

Verdictul lui Natan („Tu eşti omul acesta!”) reuşeşte să dea la o parte masca autoînşelării sub care se ascundea David. Răspunsul lui David, „Am păcătuit împotriva Domnului!”, este întâmpinat cu cuvintele: „Domnul îţi iartă păcatul” (vers. 13). De ce are Domnul puterea de a ierta sau de „a acoperi” păcatul? Vezi 1 Ioan 1,9.

1 Ioan 1

9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.

Păcatul lui David a fost iertat, dar copilul conceput în păcat trebuia să moară. Probabil că David ar fi fost dispus să-şi dea şi viaţa numai să ştie că micuţul va putea să trăiască. El a dezbrăcat veşmintele împărăteşti, s-a îmbrăcat în hainele umilinţei şi ale întristării şi s-a prosternat înaintea Domului în pocăinţă, cerând ca viaţa copilului să fie cruţată. Însă, după moartea copilului, spre nedumerirea sfetnicilor lui, s-a ridicat de la pământ, s-a spălat şi şi-a schimbat hainele. El, unsul Domnului, se unge iar şi se închină înaintea lui Dumnezeu. Gesturile lui ne arată că, după ce ne întristăm pentru păcat, trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne vindece: în primul rând, Dumnezeu îl ridică pe păcătos şi Îl atrage la Sine; după aceea, îl curăţă de vinovăţia păcatului şi îl acoperă cu haina neprihănirii Sale. El ne unge cu Duhul Său, ca să putem să ne închinăm înaintea Sa.

Căderea lui David începe cu o baie şi se sfârşeşte cu o spălare. Însă aceasta din urmă nu este începutul păcatului, ci sfârşitul lui şi începutul unei inimi curate.

Ce speranţă ne dă refacerea lui David? Cum putem să venim înaintea Domnului şi să ne închinăm Lui plini de încredere?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO