Haina ţesută în războiul cerului

Studiul 1

26 martie 2011

Pentru studiul de săptămâna aceasta, citeşte: Isaia 64; Romani 3,21-31; 4,1-7; 6,1-13; Filipeni 3,3-16.

Sabat după-amiază

Text de memorat: „Ferice… de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!” (Romani 4,7)

Hristos este Înlocuitorul şi Garantul păcătosului. El a ascultat de Lege în locul păcătosului, pentru ca păcătosul să creadă în El şi să crească în toate lucrurile până la înălţimea deplină a staturii lui Isus Hristos şi să fie astfel desăvârşit în El. Hristos a făcut ispăşire pentru păcat, a purtat toată ruşinea, dezonoarea şi pedeapsa lui; totuşi, deşi a purtat păcatul, El ne-a adus neprihănirea veşnică, pentru ca noi să fim fără vină înaintea lui Dumnezeu. Va veni timpul când se va pune întrebarea: «Cine poate aduce vreo acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu?» Iar răspunsul va fi: «Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat!» Acela care are haina nepătată a neprihănirii – haină ţesută în războiul cerului, în care nu se găseşte niciun fir al naturii omeneşti păcătoase – stă la dreapta lui Dumnezeu, ca să-i îmbrace pe copiii Lui credincioşi în haina desăvârşită a neprihănirii Sale. Cei care vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu nu vor avea nimic în ei înşişi cu care să se laude; lauda şi slava se vor întoarce la Dumnezeu, Dătătorul mântuirii.” – Ellen White, The Youth’s Instructor, 6 dec. 1894. Să observăm simbolurile folosite în acest paragraf: haina neprihănirii, haina nepătată a neprihănirii, „ţesută în războiul cerului”, care nu are niciun fir al naturii păcătoase. Ce imagine impresionantă a neprihănirii lui Isus, o neprihănire care poate să-l acopere pe orice om care va intra în Împărăţia cerului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO