Studiul 12

Joi , 17 martie 2011

În secolul al XIX-lea, deismul, o teorie la modă atunci, susţinea că Dumnezeu a creat lumea şi apoi a abandonat-o. Potrivit acestei concepţii, Dumnezeu există, însă nu intervine în existenţa planetei noastre.

Însă Biblia susţine altceva. Dumnezeu nu a pus lumea în funcţiune pentru ca apoi să o lase să meargă de la sine, la voia întâmplării. Potrivit Bibliei, El este implicat în toate evenimentele de pe planetă. Dacă ne gândim bine, ce este Crucea, dacă nu intervenţia directă a lui Dumnezeu în acţiunile omeneşti?

7. Citeşte Psalmul 104 cu rugăciune. Ce aflăm aici despre prezenţa lui Dumnezeu la creaţiune şi în natură?

Psalmii 104

1. Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie!
2. Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort.
3. Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului.
4. Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori.
5. Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui, şi niciodată nu se va clătina.
6. Tu îl acoperiseşi cu Adâncul cum l-ai acoperi cu o haină; apele stăteau pe munţi,
7. dar la ameninţarea Ta au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
8. suindu-se pe munţi şi coborându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâseşi Tu.
9. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie s-o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul.
10. Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi, şi ele curg printre munţi.
11. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului; în ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici.
12. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor şi fac să le răsune glasul printre ramuri.
13. Din locaşul Tău cel înalt Tu uzi munţii; şi se satură pământul de rodul lucrărilor Tale.
14. Tu faci să crească iarba pentru vite, şi verdeţuri, pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană:
15. vin, care înveseleşte inima omului, untdelemn, care-i înfrumuseţează faţa, şi pâine, care-i întăreşte inima.
16. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit El.
17. În ei îşi fac păsările cuiburi; iar cocostârcul îşi are locuinţa în chiparoşi;
18. munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici, iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri.
19. El a făcut luna, ca să arate vremurile; soarele ştie când trebuie să apună.
20. Tu aduci întunericul, şi se face noapte: atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare;
21. puii de lei mugesc după pradă şi îşi cer hrana de la Dumnezeu.
22. Când răsare soarele, ele fug înapoi şi se culcă în vizuinile lor.
23. Dar omul iese la lucrul său şi la munca lui, până seara.
24. Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune, şi pământul este plin de făpturile Tale.
25. Iată marea cea întinsă şi mare: în ea se mişcă nenumărate vieţuitoare mici şi mari.
26. Acolo în ea umblă corăbiile, şi în ea este leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei.
27. Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă, ca să le dai hrana la vreme.
28. Le-o dai Tu, ele o primesc; Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.
29. Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură; le iei Tu suflarea, ele mor şi se întorc în ţărâna lor.
30. Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului.
31. În veci să ţină slava Domnului! Să Se bucure Domnul de lucrările Lui!
32. El priveşte pământul, şi pământul se cutremură; atinge munţii, şi ei fumegă.
33. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
34. Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul.
35. Să piară păcătoşii de pe pământ, şi cei răi să nu mai fie! Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!

Probabil lucrul care ne impresionează cel mai mult la Psalmul 104 este entuziasmul şi încântarea pe care le emană cuvintele din care este alcătuit. Psalmistul tresaltă de bucurie datorită puterii creatoare şi susţinătoare a Domnului. Aproape că Îl auzim strigând de bucurie şi laudă. El Îl vede pe Dumnezeu la lucru în fiecare aspect al lumii naturale.

Dumnezeul prezentat în acest Psalm nu este Cel prezentat de deişti. El este un Dumnezeu implicat în evenimentele de pe Pământ. Psalmistul găseşte uşurare şi speranţă în puterea Domnului şi dă uitării necazurile. Fără îndoială că problemele lui de zi cu zi nu îşi vor găsi rezolvarea prin contemplarea păsărilor care stau în cuiburile lor sau a leilor care îşi caută prada, însă el vede în natură lucruri care îi vorbesc despre bunătatea şi puterea lui Dumnezeu, şi lucrul acesta îi dă speranţă.

Pe de altă parte, natura poate fi o sursă de vindecare pentru trup, minte şi spirit. În multe cazuri, aerul curat, lumina soarelui, apa şi dieta sănătoasă pot face minuni. Remediile naturale sunt nişte mijloace eficiente de vindecare şi de recăpătare a sănătăţii.

Unii medici le recomandă pacienţilor lor să îşi ia o zi liberă, să uite de treburile presante şi să se relaxeze în natură. Unele cercetări arată beneficiile fizice şi mintale pe care ni le poate aduce timpul petrecut în natură. În definitiv, Dumnezeu i-a aşezat pe primii noştri părinţi într-o grădină, nu într-un oraş! Sufletul nostru se simte mult mai bine într-un câmp plin de flori sălbatice, decât pe o şosea asfaltată.

Natura este unul dintre darurile lui Dumnezeu pentru noi. E bine să profităm de acest dar ori de câte ori avem ocazia. Cum poţi să te bucuri mai des de ea?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO