Studiul 10

Joi , 03 martie 2011

7. Ce a înţeles Pilat? Mat. 27,18

Matei 27

18. Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.

8. Treci în revistă primele 11 capitole din Matei pentru a-ţi aminti ce a făcut Isus. Ce anume i-a deranjat pe conducătorii iudei la Isus? Matei 12,14. Cum se explică reacţia lor? Ce ne spun faptele lor despre ceea ce aveau ei în inimă? Ce reacţie ai fi avut tu însuţi, dacă ai fi trăit în vremea aceea?

Matei 12

14. Fariseii au ieşit afară şi s-au sfătuit cum să omoare pe Isus.

Preoţii de seamă şi conducătorii erau oameni cu vază şi respectau Legea cu minuţiozitate. Însă ei supuneau viaţa religioasă unei analize atât de amănunţite, încât pierdeau din vedere scopul religiei. Isus le-a oferit israeliţilor (inclusiv conducătorilor religioşi) o imagine proaspătă cu privire la evlavie, în care a inclus vestea bună a mântuirii. Dar ei au încercat să-L distrugă, în loc să-I mulţumească pentru că a încercat să-i abată de la calea spre ruină.

Cât de adesea ne lăsăm orbiţi de invidie şi nu observăm lucrurile evidente! Isus făcea pentru ei multe minuni, vindecări, scotea demonii şi ne este greu să înţelegem de ce contemporanii Lui puneau la îndoială faptul că El era Dumnezeu. Dovezile pe care le-a oferit ar fi trebuit să fie mai mult decât convingătoare (vezi Mat. 11,4.5).

Matei 11

4. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi:
5. orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Oamenii de rând, fiind probabil mai conştienţi de nevoia lor, au avut faţă de Isus o atitudine mai deschisă decât conducătorii religioşi, care se temeau că Isus va schimba starea existentă a lucrurilor şi că le va pune în pericol poziţiile. Ei aveau de ce să se teamă de influenţa lui Isus, întrucât învăţătura Sa era foarte diferită de a lor şi solia Sa era foarte atrăgătoare! Însă, din nefericire, preocuparea lor de a-şi păstra puterea şi influenţa o întrecea pe aceea de a cunoaşte şi a urma Adevărul.

Faptul că erau mânaţi de invidie nu a rămas ascuns. Potrivit cu Matei 27,18, până şi Pilat le cunoştea motivele, atât de binecunoscute ajunseseră ele. Conducătorii religioşi erau atât de orbiţi de invidie, încât erau convinşi că apărau credinţa de un impostor care ducea poporul în rătăcire. Dacă ar fi venit cu umilinţă şi credinţă înaintea Domnului, în loc să îngăduie ca invidia să le stăpânească mintea, ei ar fi evitat calea care i-a dus în cele din urmă la pierzare veşnică. Să aplicăm învăţăturile acestea la împrejurările în care trăim şi să învăţăm din greşelile lor!

Matei 27

18. Căci ştia că din pizmă dăduseră pe Isus în mâinile lui.


Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO