Studiul 6

Vineri , 4 februarie 2011

Mai preţioasă decât aurul din Ofir este puterea gândirii corecte! Trebuie să punem un mare accent pe controlul gândurilor noastre. … Orice gând necurat întinează sufletul, toceşte sensibilitatea morală şi tinde să şteargă impresiile făcute de Duhul Sfânt. El ne întunecă vederea spirituală în aşa măsură, încât nu mai putem privi la Dumnezeu. Domnul poate să ierte şi îl iartă pe păcătosul pocăit; însă, chiar dacă este iertat, sufletul este întinat. Orice necurăţie în vorbire şi în gândire trebuie evitată de cel care doreşte să discearnă clar adevărul spiritual. … Trebuie să folosim orice mijloc pe care ni l-a pus Dumnezeu la dispoziţie pentru a ne stăpâni gândurile şi pentru a cultiva gânduri curate. Trebuie să aducem gândurile noastre în armonie cu gândul lui Hristos. Adevărul Său ne va sfinţi trupul, sufletul şi spiritul şi vom fi ajutaţi să ne ridicăm deasupra ispitei.” – Ellen G. White, The Signs of the Times, 23 august 1905

Întrebări pentru discuţie

1. În cadrul grupei, prezintă lista alcătuită la secţiunea de marţi a studiului şi compar-o cu listele celorlalţi membri ai grupei. Ce poţi învăţa de la ei?

2. Ce înseamnă cuvintele „orice gând îl facem rob ascultării de Hristos”? (2 Cor. 10,5) Cum putem să facem acest lucru?

3. Ce efect au internetul, emisiunile TV, lectura, reclamele etc. asupra minţii tale? În ce măsură îţi afectează ele gândirea şi comportamentul? Ai ajuns cumva să crezi că ceea ce citeşti şi ceea ce vezi nu îţi afectează gândirea?

4. Ce anume din modul în care te porţi trădează gândurile pe care le cultivi? Cum exprimă limbajul trupului ceea ce se petrece în interiorul tău?

5. Ce sfat i-ai oferi unei persoane care are un comportament impulsiv? Ce făgăduinţe îi poţi citi din Biblie? De ce este important să îi vorbeşti despre iertarea oferită de Isus şi despre faptul că El ne primeşte? Cum poţi să o ajuţi să nu cadă în disperare totală, să nu creadă că relaţia ei cu Dumnezeu este deficitară din cauză că nu a obţinut biruinţa pe care o dorea? Cum poţi să o ajuţi să înveţe să nu renunţe niciodată la încrederea în făgăduinţele lui Dumnezeu, chiar dacă se simte nevrednică?

6. Cât de atent eşti la cuvintele tale? Ai reuşit să înţelegi că ele îţi exprimă gândurile? Ce poţi face pentru a te asigura că vorbele tale exercită o influenţă spre bine, şi nu spre rău?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO