Pacea lui Hristos în inimile noastre

Studiul 6

Joi , 3 februarie 2011

6.  Ce lucruri suntem îndemnaţi să facem pentru a avea parte de viaţa pe  care ne-a promis-o Hristos? Col. 3,1-17

Coloseni 3

1. Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.
5. De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
6. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
7. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate.
8. Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.
9. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui,
10. şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.
11. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi.
12. Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Pasajul acesta ne duce la rădăcina comportamentului moral sau  imoral: inima şi mintea. Totodată, el arată spre Singurul care poate să ne  facă buni, prin luarea în stăpânire a gândurilor noastre: Isus Hristos. „Pacea lui Hristos… să stăpânească în inimile voastre” (Col. 3,15). Îndemnuri  precum „gândiţi-vă la lucrurile de sus”, „îmbrăcaţi-vă cu dragostea”, „pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre”, „Cuvântul lui Hristos  să locuiască din belşug în voi” ne arată că ferirea de păcat şi dobândirea  virtuţilor ţin de alegerea personală, de pregătirea personală continuă, şi  nu de inspiraţia de moment. Păcatul poate fi biruit numai prin îndreptarea gândurilor şi a sentimentelor noastre spre lucrurile de sus. Hristos este  sursa trăsăturilor bune de caracter. Numai El poate aduce pacea în mintea  noastră.

De aceea, mintea, centrul de control al existenţei noastre, trebuie să-i  fie încredinţată lui Isus, pentru a o păzi. Lucrul acesta este esenţial pentru  dezvoltarea caracterului şi nu poate fi lăsat la voia întâmplării. Tendinţele  spre păcat şi mediul corupt ne împiedică să dobândim curăţia în gândire.  Dar Domnul nu ne părăseşte. El oferă ajutor şi ocrotire tuturor celor care  le cer. „Dacă gândurile noastre sunt îndreptate fără încetare spre Dumnezeu, vor fi călăuzite de iubirea şi puterea divină.” – Ellen G. White, Minte,  caracter şi personalitate, vol. 2, pag. 669

Uneori, suntem ispitiţi în toiul unei lupte spirituale şi constatăm că ne  este greu să alungăm gândurile rele. În acele clipe, putem să mergem în alt  loc, putem să schimbăm activitatea sau putem să căutăm compania cuiva.  Schimbările acestea ne oferă ocazia de a ne ruga şi de a primi încurajare.

Gândirea este un proces misterios al minţii. Oamenii nu au reuşit încă  să îi dea o definiţie exactă sau să descrie modul în care se desfăşoară. În cele  mai multe cazuri, noi singuri alegem la ce vrem să ne gândim. Gândurile se  pot schimba într-o clipă. Noi trebuie doar să alegem să le schimbăm. (Există  totuşi unele cazuri în care bolile mintale pot afecta capacitatea unui om de a-şi  schimba gândurile şi de aceea asistenţa de specialitate se poate dovedi extrem  de benefică.) Ce faci cu gândurile tale? Ce vei face data viitoare când îţi vor  veni în minte gânduri rele?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO