Gândurile – baza comportamentului

Studiul 6

Duminică , 30 ianuarie 2011

1. Citeşte Marcu 7,21-23 şi Luca 6,45. Ce ne spun textele acestea despre ideea de a ne controla faptele, acţiunile, cuvintele, dar mai ales gândurile?

Marcu 7

21. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
22. furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
23. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.”

Luca 6

45. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.

Oamenii care suferă de tulburări de autocontrol nu reuşesc să-şi stăpânească impulsul de a fura, de a ataca oamenii sau de a juca jocuri de noroc. Medicii psihiatri ştiu că aceste impulsuri sunt de multe ori precedate de un anume gând (sau de o serie de gânduri), care declanşează comportamentul nedorit. De aceea, pacienţii sunt învăţaţi să identifice gândul respectiv, să îl înlăture imediat şi să îşi îndrepte mintea în altă parte. Prin acest procedeu, ei reuşesc să-şi stăpânească gândurile şi să evite faptele la care îi conduc aceste gânduri.

Este adevărat că păcatele sunt adeseori precedate de anumite gânduri (aşa acţionează ispita). Fiecare creştin are îndatorirea de a învăţa să identifice, cu ajutorul lui Dumnezeu, factorii declanşatori ai acestui proces, întrucât zăbovirea asupra unor gânduri rele duce aproape inevitabil la păcat.

2. Ce metodă alternativă ne propune Pavel pentru tratarea comportamentului imoral? Rom. 8,5-8

Romani 8

5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.
6. Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
7. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună.
8. Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.

Pavel ne arată că mintea şi comportamentul se află într-o legătură strânsă. Mintea plină de Duhul Sfânt va căuta să facă fapte bune, pe când mintea stăpânită de păcat va avea ca rod fapte păcătoase. Nu este suficient să ne schimbăm comportamentul de dragul aparenţelor sau ca să ne arătăm neprihăniţi. Inima (mintea) trebuie să fie transformată, altminteri roadele vor arăta care este adevărata ei stare.

Trebuie să fim mereu conştienţi de puterea înălţătoare a gândurilor curate şi de influenţa dăunătoare a gândurilor rele. Să ne îndreptăm gândurile spre lucrurile sfinte. Gândurile noastre să fie curate şi adevărate; fiindcă sufletul nostru este în siguranţă numai dacă gândim aşa cum trebuie.” – Ellen G. White, The Signs of the Times, 23 august 1905

Să presupunem că ai fi solicitat să îţi exprimi public gândurile pe care le-ai avut în ultimele 24 de ore. Ce ai spune? Cât de stânjenit ai fi? Ce îţi spune acest răspuns despre schimbările pe care ai nevoie să le faci?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO