Studiul 5

Vineri , 28 ianuarie

Când păcatul încearcă să ia în stăpânire inima omului, când vinovăţia pare a copleşi sufletul şi a împovăra conştiinţa, când necredinţa întunecă gândirea, cine ne trimite raze de lumină? Harul cui este îndeajuns ca să supună păcatul şi cine ne oferă iertarea preţioasă şi ne şterge toate păcatele, alungând întunericul şi oferindu-ne speranţă şi bucurie în Dumnezeu? Isus, Mântuitorul care ne iartă păcatul. El este şi acum Apărătorul nostru în curţile cereşti; cei a căror viaţă este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu trebuie să se ridice şi să iasă la lumină, fiindcă slava Domnului a răsărit peste ei.” – Ellen G. White, Bible Training School, mai 1915

Dacă i-ai greşit prietenului tău sau aproapelui tău, trebuie să-ţi recunoşti greşeala, iar datoria lui este să te ierte pe deplin. După aceea, trebuie să cauţi iertarea lui Dumnezeu, întrucât fratele pe care l-ai rănit este proprietatea lui Dumnezeu şi, prin faptul că i-ai făcut rău, ai păcătuit împotriva Creatorului lui.” – Ellen G. White, The Faith I Live By, pag. 128

Întrebări pentru discuţie

1.  Doamna Mao, soţia fostului lider comunist chinez Mao Tse-Tung, trăia cu o frică şi o vinovăţie permanente, din cauza lucrurilor rele pe care le făcuse. Ajunsese atât de obsedată, atât de apăsată de vinovăţie, încât orice zgomot brusc şi orice sunet neaşteptat o făceau să transpire sau să se înfurie. Starea ei s-a înrăutăţit atât de mult, încât a cerut personalului de gardă să alunge păsările de pe domeniul casei ei, ca să nu le audă ciripitul. Ce ne spune cazul acesta grav despre puterea pe care o are vinovăţia de a ne distruge viaţa?

2.  Ce sfat i-ai da unei persoane care se luptă cu sentimentul de vinovăţie pentru anumite fapte din trecut, care pretinde că L-a primit pe Hristos în viaţa ei şi care totuşi nu poate scăpa de aceste sentimente? Cum o poţi ajuta?

3.  În secţiunea de joi a studiului, sunt amintite câteva simboluri biblice ale iertării lui Dumnezeu. Cere-le membrilor grupei să se gândească la câteva simboluri care să înfăţişeze iertarea lui Dumnezeu, oferită prin Isus tuturor celor ce o primesc.

4. Dacă Dumnezeu nu ar exista, sentimentul de vinovăţie ar exista? Comentaţi răspunsurile.

5.  După cum am văzut în studiul de săptămâna aceasta, Dumnezeu poate  folosi frica pentru a ne aduce la credinţă şi pocăinţă. Ce alte „beneficii” aduce sentimentul de vinovăţie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO