Evanghelia este o solie a păcii. Creştinismul este un sistem care, dacă este primit şi ascultat, va răspândi pace, armonie şi fericire peste tot pământul. Religia lui Hristos îi va uni într-o frăţie strânsă pe toţi aceia care primesc învăţăturile ei. Misiunea lui Hristos a fost tocmai aceea de a-i împăca pe oameni cu Dumnezeu şi unul cu altul.” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 47

Una este să citeşti şi să-i înveţi pe alţii din Biblie, şi altceva este să ai principiile dătătoare de viaţă şi sfinţitoare, sădite în suflet prin practică. Dumnezeu este în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Dacă se separă, nearătând niciun interes plin de milă şi de dragoste unii pentru alţii, aceia care pretind a fi urmaşii Săi nu sunt sfinţiţi de Dumnezeu. Ei nu au dragostea Sa în inima lor.” – Ellen G. White, Review and Herald, 17 martie 1910

Întrebări pentru discuţie

1. Care ar fi câteva modalităţi de a le demonstra cre dincioşia lui Dumnezeu unor oameni din vecinătate, care nu Îl cunosc personal?

2. Ce este credincioşia? Cere câtorva membri ai grupei să definească credincioşia, folosind ca exemple personaje din Biblie.

3. De multe ori, se parte că suntem neajutoraţi şi fără nicio posibilitate de a alege în situaţiile în care ne aflăm. Ce putem să învăţăm de la Riţpa?

4. Oamenii lui Dumnezeu au concubine? Copiii suferă pentru păcatele părinţilor lor? Povestirea aceasta îi lasă pe cititorii moderni cu o mulţime de întrebări. Desigur, aşa cum se întâmplă în viaţă, există întotdeauna întrebări fără răspuns. A trăi prin credinţă înseamnă, între altele, şi a trăi cu întrebări fără răspuns (în cele din urmă, dacă am avea răspuns la toate întrebările, ar mai fi nevoie de credinţă?). Cum ai învăţat să trăieşti cu întrebări fără răspuns în propria experienţă de viaţă? Ce ai învăţat din faptul de a nu avea răspunsuri. Cum ar fi putut să ajute aceasta pe cineva care se luptă cu întrebări insistente?

5. Meditează la puterea exemplului. Cine sunt oamenii care pot fi consideraţi nişte exemple puternice în mediul şi în societatea ta? Sunt ei nişte exemple bune sau rele? Ce poţi să spui despre exemplul pe care îl dai tu? Ce fel de influenţă crezi că ai asupra acelora care văd comportamentul tău? Cât de diferit este exemplul pe care îl dai acasă, faţă de cel pe care îl dai în public sau în biserică? Dacă aceia care ar putea să admire exemplul tău în public ar vedea exemplul tău de acasă, ar fi şocaţi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO