Cuvintele acestea nu puteau veni decât de pe buzele cuiva care le primise din înţelepciunea venită de sus. Evlavia lui Abigail se arăta, ca şi parfumul unei flori, cu totul inconştient, pe trăsăturile feţei ei, în cuvintele şi în purtarea ei. Duhul Fiului lui Dumnezeu sălăşluia în inima ei. Vorbirea ei, dreasă cu har, plină de amabilitate şi pace, răspândea o influenţă cerească. David a fost cuprins de sentimente mai bune şi s-a cutremurat, gândindu-se la urmările pe care le-ar fi putut avea planurile lui nechibzuite. „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5,9). O, de ar fi cât mai mulţi ca femeia aceasta israelită, care a domolit iritarea, a evitat porniri nechibzuite şi, prin cuvinte liniştite şi potrivite, a împiedicat săvârşirea unor mari rele!

O viaţă creştină sfinţită răspândeşte întotdeauna lumină, mângâiere şi pace. Ea este caracterizată prin curăţie, tact, simplitate şi utilitate. Este stăpânită de iubirea aceea dezinteresată, care sfinţeşte influenţa. Este plină de Hristos şi lasă o influenţă luminoasă în orice loc pe unde merge cel care o posedă. Abigail a fost înţeleaptă şi când a mustrat, şi când a sfătuit. Izbucnirea de mânie a lui David a fost oprită de puterea influenţei şi a raţionamentului ei. El a fost convins că nu procedase cu înţelepciune şi că îşi pierduse stăpânirea de sine.

A primit mustrarea cu inima umilită, după cum mărturiseau propriile-i cuvinte: ’Lovească-mă cel neprihănit, căci pedeapsa lui este ca untdelemnul turnat pe capul meu’ (Psalmi 141,5). El a mulţumit şi a rostit binecuvântări, pentru că ea l-a sfătuit după dreptate. Sunt mulţi care, atunci când sunt mustraţi, consideră ca vrednic de laudă faptul că primesc mustrarea fără să se supere; dar cât de puţini sunt aceia care primesc mustrarea cu inimă recunoscătoare şi îi binecuvântează pe aceia care caută să-i ferească de purtări rele!” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 667

Întrebări pentru discuţie

1. Abuzul asupra partenerului de viaţă este o problemă serioasă. Ca biserică, avem responsabilitatea de a ajuta. În calendarul bisericii noastre, Sabatul al patrulea din august este Ziua prevenirii abuzului, care ne dă o ocazie specială pentru a-i educa pe membrii bisericii şi pentru a-i conştientiza cu privire la problema aceasta. Ce poţi să faci pentru a-i ajuta pe cei care suferă acest tratament îngrozitor?

2. „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu” (Matei 5,9). Care sunt caracteristicile unui om împăciuitor? Cum putem să facem pace, fără a ne compromite principiile?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO