În anumite culturi, vârsta înaintată este respectată, şi bătrânii sunt bine integraţi în societate şi căutaţi pentru sfat şi înţelepciune. În altele sunt consideraţi neproductivi şi sunt ignoraţi şi marginalizaţi. Cea de-a doua concepţie pare să se extindă. Caleb oferă un exemplu minunat de felul în care este tratat cineva aflat la o vârstă înaintată.

Caleb evită extremele specifice bătrâneţii. El nu-şi permite să fie intimidat din cauza vârstei şi nu renunţă la viaţă. El nu îşi foloseşte vârsta ca scuză pentru a nu se implica în societate, nu se agaţă de poziţia lui şi nici nu consideră orice încercare a celor mai tineri de a conduce drept o ameninţare personală.

5. Ce spune Psalmul 92,12-15 despre vârsta înaintată?

Psalmul 92

12. Cel fara prihana inverzeste ca finicul si creste ca cedrul din Liban.
13. Cei saditi in Casa Domnului, inverzesc in curtile Dumnezeului nostru.
14. Ei aduc roade si la batranete, sunt plini de suc si verzi,
15. ca sa arate ca Domnul este drept, El, Stanca mea, in care nu este nelegiuire.

S-a spus că Dumnezeu nu are nepoţi. Cât timp rămâne doar „Dumnezeul părinţilor mei”, El nu are nimic de-a face cu mine, personal. Caleb ştie că fiecare generaţie trebuie să aibă o experienţă proprie cu Dumnezeu. Israeliţii nu puteau să trăiască de pe urma minunilor din Egipt şi nici din experienta părinţilor lor în pustie. Caleb consideră că este datoria lui să creeze un mediu în care generaţia mai tânără să facă primii ei paşi în credinţă.

6. Ce fel de experienţă favorizează Caleb şi acum? Judecători 1,12.13

Judecatori 1

12. Caleb a zis: „Voi da pe fiica mea, Acsa, de nevasta cui va bate Chiriat-Seferul si-l va lua.”
13. Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mana pe cetate; si Caleb i-a dat de nevasta pe fiica sa Acsa.

Seminţia lui Iuda îşi ia în stăpânire teritoriul. Iuda şi Simeon cooperează în credinţă în scopul de a face binele, pe baza făgăduinţelor lui Dumnezeu. Totuşi, când ajung în faţa unei cetăţi întărite, Chiriat-Sefer (vers. 12), se confruntă cu o dificultate teribilă. Ştim din arheologie că sistemele de fortificaţie din Epoca târzie a Bronzului din Palestina erau sofisticate. Dar Caleb nu se gândeşte la ziduri, ci vede o ocazie de creştere. Aici, se poate cere împlinirea făgăduinţelor lui Dumnezeu şi se poate câştiga biruinţa. Caleb adresează o încurajare minunată. Cine va cuceri cetatea va ajunge ginerele lui. Otniel, nepotul lui Caleb (Judecători 1,13), acceptă provocarea, iar Dumnezeu îi dă biruinţa. Prin grija lui Caleb, se naşte un nou erou. Investiţia lui Caleb va aduce dividende bogate în anii de mai târziu. Dumnezeu urma să-l folosească pe acest tânăr, făcând din el primul judecător şi eliberator al lui Israel (Judecători 3,7-11).

Judecatori 3

7. Copiii lui Israel au facut ce nu placea Domnului, au uitat pe Domnul si au slujit Baalilor si idolilor.
8. Domnul S-a aprins de manie impotriva lui Israel si i-a vandut in mainile lui Cusan-Riseataim,imparatul Mesopotamiei. Si copiii lui Israel au fost supusi opt ani lui Cusan-Riseataim.
9. Copiii lui Israel au strigat catre Domnul, si Domnul le-a ridicat un izbavitor, care i-a izbavit: pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb.
10. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecator in Israel si a pornit la razboi. Domnul a dat in mainile lui pe Cusan-Riseataim, imparatul Mesopotamiei, si mana Lui a fost puternica impotriva lui Cusan-Riseataim.
11. Tara a avut odihna patruzeci de ani. Si Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.

S-au schimbat atitudinile tale pe măsură ce te-ai maturizat? Ce ai învăţat din simplul fapt de a avea mai mulţi ani de experienţă? Cum poţi evita să laşi anii să te adâncească şi mai mult în obiceiurile şi atitudinile tale greşite?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO