Domnul ne cheamă pe toţi să studiem filosofia divină a istoriei sfinte, aşa cum a fost scrisă de Moise sub inspiraţia Duhului Sfânt. Prima familie de pe pământ este un model pentru toate familiile care vor exista până la sfârşitul timpului. În istoria aceasta este mult de studiat, ca să înţelegem planul divin pentru neamul omenesc. Planul acesta este prezentat cu claritate, iar sufletul consacrat, care se roagă, va ajunge să afle gândul şi scopul pe care Dumnezeu le-a avut de la începutul şi până la încheierea istoriei acestui pământ. El va înţelege că Isus Hristos, Cel care a fost una cu Tatăl, a fost Acela care a condus lucrurile de la bun început, că El este izvorul curăţirii şi al înnobilării neamului omenesc.” – Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 3, p. 184

Când revizuiesc istoria noastră, după ce am parcurs fiecare pas al înaintării noastre până în prezent, pot să spun: Lăudat să fie Dumnezeu! Când văd ce a făcut Dumnezeu, sunt plină de uimire şi de încredere în Hristos, Conducătorul nostru. Nu avem a ne teme de nimic pentru viitor, decât de a nu uita cum ne-a condus Domnul şi de a nu uita învăţăturile din istoria noastră. Acum suntem un popor puternic, dacă ne punem încrederea în Domnul, pentru că noi avem adevărurile puternice ale Cuvântului lui Dumnezeu. Avem toate motivele să fim recunoscători.” – Ellen G. White, Selected Messages, vol. 3, p. 162

Întrebări pentru discuţie

1. Ce ni se spune în Daniel 2,21 despre rolul lui Dumnezeu în istoria omenirii? De ce este aşa de important ca noi, cei care trăim aproape de „sfârşitul istoriei”, să nu uităm realitatea aceasta?

2. De ce ne plac aşa de mult povestirile? Ce face o povestire să fie bună? Cum pot fi povestirile mijloace eficiente pentru prezentarea adevărului? Care sunt povestitorii tăi preferaţi şi ce apreciezi la ei?

3. Contextul este foarte important pentru înţelegerea unei situaţii. Totuşi, în majoritatea cazurilor, există multe informaţii cu privire la context pe care noi nu le cunoaştem. Pentru că sunt aşa de multe lucruri ascunse de noi, de ce este important să nu-i judecăm pe ceilalţi? Cât de des ai judecat în grabă pe cineva, înainte de a cunoaşte lucruri importante despre persoana aceea şi despre situaţia în care se află? Cât de des ai fost judecat de cei care nu au cunoscut aşa cum se cuvine anumite fapte cu privire la tine?

Daniel 2

21 El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO