Acţiunea şi personajele unei povestiri

Într-o povestire, acţiunea este definită ca fiind desfăşurarea evenimentelor care alcătuiesc subiectul povestirii. Orice om se naşte, trăieşte şi va muri într-o zi. Aceştia sunt parametrii generali între care se desfăşoară acţiunile vieţii. Între ei, viaţa se desfăşoară pe planuri diferite, cu acţiuni diferite, motivate adesea de conflicte sau de tensiuni. Subiectul povestirii face legătura între părţile relevante, oferind imaginea de ansamblu. În cartea lui Iov, acţiunea se desfăşoară pe două planuri.

1. Identifică cele două planuri în cartea lui Iov. Iov 1,1-12

Iov 1

1 Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu, şi se abătea de la rău.
2 I s’au născut şapte fii şi trei fete.
3 Avea şapte mii de oi, trei mii de cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de măgăriţe, şi un foarte mare număr de slujitori. Şi omul acesta era cel mai cu vază din toţi locuitorii Răsăritului.
4 Fiii săi se duceau unii la alţii, şi dădeau, rînd pe rînd, cîte un ospăţ. Şi pofteau şi pe cele trei surori ale lor să mănînce şi să bea împreună cu ei.
5 Şi, dupăce treceau zilele de ospăţ, Iov chema şi sfinţea pe fiii săi: se scula disdedimineaţă şi aducea pentru fiecare din ei cîte o ardere de tot. Căci zicea Iov: ,,Poate că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor.„ Aşa avea Iov obicei să facă.
6 Fiii lui Dumnezeu au venit într’o zi de s’au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor.
7 Domnul a zis Satanei: ,,De unde vii?„ Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Dela cutreerarea pămîntului şi dela plimbarea pe care am făcut -o pe el.„
8 Domnul a zis Satanei: ,,Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău.„
9 Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?
10 Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvîntat lucrul mînilor lui, şi turmele lui acopăr ţara.
11 Dar ia întinde-Ţi mîna, şi atinge-te de tot ce are, şi sînt încredinţat că Te va blestema în faţă.„
12 Domnul a zis Satanei: ,,Iată, îţi dau pe mînă tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mîna.„ Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.

Dacă dorim să înţelegem istoria lui Iov, trebuie să înţelegem mai întâi construcţia ei bidimensională. De fapt, istoria biblică nu are un plan unidimensional, deoarece Dumnezeu este întotdeauna activ în istorie şi în viaţa oamenilor, chiar dacă lucrează în spatele evenimentelor. În primele două capitole ale cărţii lui Iov, putem să vedem distinct cele două planuri – planul pământesc şi cel ceresc.

Dar povestirile conţin mai mult decât acţiuni, ele conţin personaje.

2. Fă o descriere cât mai detaliată a profetesei Hulda, aşa cum este ea prezentată în 2 Regi 22,14.

2 Regi 22

14 Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Şafan şi Asaia, s’au dus la proorociţa Hulda, nevasta lui Şalum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, păzitorul veşmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetăţii. Dupăce i-au vorbit,

Personajele sunt strâns legate de intriga povestirii (evenimentul declanşator) şi de acţiune. Felul în care înţe legem personajele depinde, în mare măsură, de informaţiile oferite de povestitor, care ar putea fi unul dintre personaje. Să luăm cazul profetesei Hulda. Este ea unul dintre personajele principale ale povestirii? Nu. Povestirea aceasta are ca subiect descoperirea cărţii Legii, în timpul domniei lui Iosia. Deşi Hulda nu este personajul principal, fiecare personaj din relatarea acestui segment din istoria lui Israel este important pentru desfăşurarea evenimentelor. Are Hulda copii? Ce vârstă are ea? Nu ştim. Relatarea biblică tinde să fie foarte concisă. Deci trebuie să fim foarte atenţi la fiecare amănunt care ni se prezintă. Hulda a fost considerată o profetesă a Domnului, demnă de încredere. Autorul dă informaţii despre familia soţului ei, deoarece în timpurile Vechiului Testament femeile erau identificate prin familia soţilor. De asemenea, ni se prezintă adresa ei – un document oficial trebuie să conţină întotdeauna un nume şi o adresă pentru a stabili identitatea persoanei.

Care este „povestirea” sau istoria ta? Ce fel de personaj eşti? Dacă povestirea ta ar fi fost scrisă asemenea celor biblice, cum ar fi fost scrisă în contrast cu felul în care ar fi trebuit să fie scrisă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO