O scrisoare este un lucru, dar o vizită personală este cu totul altceva. De aceea Pavel, chiar dacă le-a scris romanilor, i-a anunţat în scrisoare că intenţiona să-i vadă personal. El dorea ca ei să ştie că urma să-i viziteze şi, de asemenea, să cunoască motivul vizitei.

2. De ce nu a vizitat Pavel Roma anterior? Ce l-a determinat să-i viziteze pe creştinii de acolo? Cât de importantă era misiunea în deciziile lui? Ce putem să învăţăm despre misiune şi despre mărturisire, din cuvintele lui Pavel? Ce idee importantă şi interesantă cu privire la iudei şi neamuri exprimă Pavel? Romani 15,20-27

Romani 15

20 Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul,
21 după cum este scris: ,,Aceia, cărora nu li se propovăduise despre El, Îl vor vedea, şi cei ce n’auziseră de El, Îl vor cunoaşte.„
22 Iată ce m’a împedecat de multe ori să vin la voi.
23 Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri, şi fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi,
24 nădăjduiesc să vă văd în treacăt, cînd mă voi duce în Spania, şi să fiu însoţit de voi pînă acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi.
25 Acum mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.
26 Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strîngere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii, cari sînt în Ierusalim.
27 Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentrucă, dacă Neamurile au avut parte de binecuvîntările lor duhovniceşti, este de datoria lor să -i ajute şi ele cu bunurile lor pămînteşti.

Marele misionar al neamurilor a simţit un îndemn continuu de a vesti Evanghelia în teritorii noi, lăsându-i pe ceilalţi să lucreze în locurile unde Evanghelia fusese deja propovăduită. În zilele când creştinismul era la început şi lucrătorii erau puţini, faptul ca Pavel să lucreze în zone în care se lucrase deja ar fi fost o irosire a puterii lui misionare valoroase. El a zis: „Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul”, aşa încât, „cei ce n-auziseră de El” să-L poată cunoaşte (Romani 15,20.21).

Apostolul Pavel nu avea scopul de a rămâne la Roma. Ţinta lui era să evanghelizeze Spania. El spera să obţină ajutorul creştinilor din Roma pentru acest plan îndrăzneţ.

3. Ce principiu important putem să ne însuşim cu privire la misiune, din faptul că Pavel a căutat să obţină ajutorul unei biserici deja înfiinţate pentru a evangheliza un teritoriu nou?

Citeşte din nou Romani 15,20-27. Observă cât de mult a dorit Pavel să slujească, dorinţa lui cea mare de a păstori şi de a sluji. Care este motivaţia faptelor tale? Cât de mult ai pe inimă dorinţa de a sluji?


Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO