Citeşte capitolul „Creaţiunea” din Patriarhi şi profeţi de Ellen G. White; capitolul „Curăţie socială” din Sfaturi pentru sănătate; capitolele „Mântuit pentru a sluji” şi „Creştere şi slujire” din Divina vindecare.

Mulţi au impresia că ar fi un înalt privilegiu acela de a vizita ţinuturile unde a trăit Isus pe pământ, de a umbla pe acolo pe unde a trecut El, de a contempla lacul pe ţărmul căruia Îi plăcea mult să dea învăţătură, dealurile şi văile asupra cărora se odihneau adesea privirile Sale. Însă n-avem nevoie să mergem la Nazaret, la Capernaum sau în Betania pentru a umbla pe urmele paşilor lui Isus. Vom găsi urmele Sale de paşi lângă patul bolnavului, în cocioabele sărăciei, pe străzile aglomerate ale marilor oraşe şi în orice loc în care există inimi omeneşti care au nevoie de consolare.

Avem datoria de a-i hrăni pe cei înfometaţi, de a-i îmbrăca pe cei goi şi de a-i mângâia pe cei suferinzi şi năpăstuiţi. Avem datoria de a sluji celor disperaţi şi de a insufla speranţă celor deznădăjduiţi.

Iubirea lui Hristos, manifestată în slujire dezinteresată, va fi mult mai eficientă în îndreptarea răufăcătorului decât sabia sau curtea justiţiei. Acestea sunt necesare pentru a băga groaza în călcătorul legii, însă mi sionarul iubitor poate face mai mult de atât. Adesea, inima care se împietreşte sub influenţa reproşurilor se va topi sub aceea a iubirii lui Hristos.” – Ellen G. White, Divina vindecare (ediţia 1997), pag. 84, 85

Întrebări pentru discuţie

• Meditaţi mai mult la ideea că primii noştri părinţi, fiind creaţi după chipul lui Dumnezeu, erau într-o anumită măsură la fel ca Hristos, deşi mai aveau încă foarte multe de învăţat. Cum ne ajută ideea aceasta să înţelegem că avem nevoie de un Mântuitor? (Ne putem compara cu Isus şi putem înţelege cât de mult am căzut!)

• Gândiţi-vă la situaţia comunităţii voastre şi discutaţi la grupă despre părtăşia dintre fraţi şi cum ar putea fi îmbunătăţită. Ce puteţi face personal şi ca grupă? Ce faceţi pentru membrii cu nevoi speciale (de exemplu, pentru cei izolaţi)?

• Discutaţi despre bucuria şi beneficiile care vin din slujirea altora. De ce ne simţim atât de satisfăcuţi atunci când le slujim altora? Ce ne împiedică să le slujim altora mai des? Cum putem să luptăm împotriva egoismului nostru, care nu ne lasă să vedem care sunt nevoile celor din jur? Cu alte cuvinte, ai observat cât de neplăcută şi de goală poate fi viaţa atunci când o trăim doar pentru noi înşine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO