Citeşte din Divina vindecare, de Ellen G. White, capitolul „Vindecarea minţii”.

Nimic nu exercită o influenţă mai mare pentru favorizarea sănătăţii sufletului şi trupului ca spiritul de recunoştinţă şi laudă. Este o datorie categorică aceea de a ne împotrivi melancoliei, gândurilor şi sentimentelor de nemulţumire – o datorie tot atât de mare ca aceea de a ne ruga. Dacă ne îndreptăm către cer, cum putem merge ca un grup de oameni care se jelesc, gemând şi plângându-se tot drumul până la casa Tatălui nostru?” – Ellen G. White, Divina vindecare (ediţia 1997), pag. 236-237

Fără cruce, omul nu ar putea avea nicio legătură cu Tatăl. De ea depinde nădejdea noastră. De la ea străluceşte lumina iubirii Mântuitorului şi, când la piciorul crucii păcătosul priveşte în sus la Acela care a murit spre a-l salva, este plin de o bucurie nespusă, căci păcatele îi sunt iertate. Îngenunchind în credinţă la cruce, el ajunge în locul cel mai înalt la care poate ajunge omul.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor (ediţia 2006), pag. 154

În nădejdea aceasta, a unei sigure moşteniri pe pământul cel nou, s-au bucurat primii creştini, chiar în timp de încercări severe şi de necazuri. ’În ea voi vã bucurati mult, cu toate cã acum, dacã trebuie, sunteti întristati pentru putinã vreme, prin felurite încercãri, pentru ca încercarea credintei voastre, cu mult mai scumpã decât aurul care piere si care totusi este cercat prin foc, sã aibã ca urmare lauda, slava si cinstea, la arãtarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiti fãrã sã-L fi vãzut, credeti în El, fãrã sã-L vedeti, si vã bucurati cu o bucurie negrãitã si strãlucitã, pentru cã veti dobîndi, ca sfârsit al credintei voastre, mântuirea sufletelor voastre’ (1 Petru 1,6-9).” – Ellen G. White, Faptele apostolilor (ediţia 2006), pag.382, 383

Întrebări pentru discuţie

• Cunoaşteţi pe cineva care suferă de depresie? Dacă da, ce puteţi face ca să-l ajutaţi? Adesea, un cuvânt blând sau un gest de prietenie pot însemna mult pentru îmbunătăţirea stării unui suferind.

• Ce legătură are Proverbe 3,7.8 cu subiectul acestui studiu?

• Data viitoare, când vă veţi simţi descurajaţi, depuneţi un efort stăruitor şi îndreptaţi-vă gândurile spre lucruri pozitive. Gândiţi-vă la dragostea lui Dumnezeu. Citiţi câteva pasaje biblice preferate. Lăudaţi-L pe Dumnezeu prin cântare şi rugăciune. Veţi fi surprinşi să constataţi că v-aţi recăpătat buna dispoziţie!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO