O inimă veselă – optimismul pus în practică!

Da, râsul şi bucuria au efecte benefice asupra sănătăţii. Râsul stimulează activitatea plămânilor şi activitatea sistemului circulator. Ca urmare, în sânge ajung cantităţi mai mari de oxigen. Râsul are efect relaxant, iar pe termen lung, poate fi asociat cu descreşterea uşoară a tensiunii arteriale. Râsul duce la creşterea secreţiei de endorfine, care liniştesc şi relaxează creierul, alină durerea, îmbunătăţesc starea de spirit şi intensifică activitatea globulelor albe. Optimismul şi inima veselă sunt cu totul recomandate, atunci când se întemeiază pe înţelegerea faptului că Dumnezeu Se află la cârma vieţii.

Ştim că nu este posibil şi nici practic să fim veseli şi să râdem fără oprire. Putem totuşi să ne obişnuim să avem o atitudine pozitivă.

7. Cum poţi aplica Isaia 26,1-4, în mod practic, în viaţa ta?

Isaia 26

1 În ziua aceea, se va cînta următoarea cîntare în ţara lui Iuda: ,,Avem o cetate tare; Dumnezeu ne dă mîntuirea ca ziduri şi întăritură.
2 Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios.
3 Celui cu inima tare, Tu -i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.
4 Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stînca veacurilor.

Când mintea noastră este liniştită şi când ne încredem în Dumnezeu, vedem rezultatele bune ale acestei atitudini. Studiile au arătat că atitudinea pozitivă şi binevoitoare faţă de ceilalţi poate avea un efect binefăcător asupra rezistenţei noastre la boli (pe lângă faptul că ne face agreabili!). Pe măsură ce cultivăm relaţia cu Hristos, sănătatea noastră este influenţată în bine şi ne bucurăm de vindecare emoţională şi spirituală, care ajută la vindecarea trupului.

În Proverbe 17,22 suntem puşi să alegem între o inimă veselă, care este un bun leac, şi un duh mâhnit, care are efecte negative asupra întregii noastre fiinţe. Şi David a învăţat că decizia aceasta e importantă şi şi-a adus aminte că Dumnezeu îl susţinea în orice situaţie dificilă prin care ar fi trecut.

8.. Despre ce speranţă este vorba în Psalmul 27? Cum poţi aplica aceste gânduri la viaţa ta?

Psalmul 27

1 (Un psalm al lui David.) Domnul este lumina şi mîntuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?
2 Cînd înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănînce carnea, tocmai ei-prigonitorii şi vrăjmaşii mei-se clatină şi cad.
3 Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s’ar teme. Chiar război de s’ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.
4 Un lucru cer dela Domnul, şi -l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.
5 Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde supt acoperişul cortului Lui, şi mă va înălţa pe o stîncă.
6 Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, cari mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trîmbiţei, voi cînta şi voi lăuda pe Domnul.
7 Ascultă-mi, Doamne, glasul cînd Te chiem: ai milă de mine şi ascultă-mă!
8 Inima îmi zice din partea Ta: ,,Caută Faţa Mea!„ Şi Faţa Ta, Doamne, o caut!
9 Nu-mi ascunde Faţa Ta, nu îndepărta cu mînie pe robul Tău! Tu eşti ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mîntuirii mele!
10 Căci tatăl meu şi mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primeşte.
11 Învaţă-mă, Doamne, calea Ta, şi povăţuieşte-mă pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.
12 Nu mă lăsa la bunul plac al protivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi, şi nişte oameni, cari nu suflă decît asuprire.
13 O! dacă n’aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pămîntul celor vii!…
14 Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima, şi nădăjduieşte în Domnul!

Există numeroase dovezi că o relaţie strânsă cu Dumnezeu are efecte pozitive asupra întregii noastre fiinţe. Ce schimbări trebuie să faci pentru a avea o relaţie mai strânsă cu Domnul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO