Citeşte din Patriarhi şi profeţi de Ellen G. White, capitolul „Creaţiunea” şi din Tragedia veacurilor capitolul „Sfârşitul luptei”.

’În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El’ (Romani 1,20). Lucrurile din natură pe care le putem vedea astăzi ne oferă o imagine ştearsă despre slava Edenului. Păcatul a stricat frumuseţea Pământului. Pe toate lucrurile se pot observa urmele răului. Însă mai sunt multe lucruri frumoase. Natura adevereşte că Cel infinit în putere, plin de bunătate, îndurare şi dragoste, a creat Pământul şi l-a umplut cu viaţă şi bucurie. În ciuda stării lor de degradare, toate lucrurile dezvăluie lucrarea Marelui Artist. Oriunde privim, auzim glasul lui Dumnezeu şi vedem dovezile bunătăţii Sale.” – Ellen G. White, The Ministry of Health and Healing, pag. 234

Întrebări pentru discuţie

• Problema mediului şi, în particular, problema încălzirii globale constituie tema principală a emisiunilor de ştiri. Ce fac cei din ţara, localitatea şi biserica voastră în această privinţă?

• Cum ar trebui să se raporteze creştinul (care mărturiseşte că Dumnezeu a creat lumea) la chestiunile legate de mediu, spre deosebire de cei care cred că am apărut pe această planetă din întâmplare?

• Ce rol ar trebui să aibă Sabatul în preocuparea noastră faţă de mediu? Cum ne ajută păzirea Sabatului să ne manifestăm interesul faţă de protecţia mediului?

• Dacă Isus revine în curând, aşa cum şi credem, ar mai trebui să ne pese ce se întâmplă cu mediul? Explică răspunsul.

• Fă o cercetare pe tema efectelor negative asupra sănătăţii, pe care le cauzează pagubele aduse mediului în diferite zone ale lumii. Care este situaţia în localitatea în care trăieşti? Ce rol ar putea şi ar trebui să îndeplinească biserica în această privinţă? Cum aţi putea include în activitatea misionară şi acest aspect?

• Care sunt aspectele (minore chiar) în care trebuie să faci schimbări şi care vor avea un efect benefic asupra mediului? De cât sacrificiu de sine trebuie să dai dovadă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO