Deseori îi auzim pe oameni vorbind despre „libertate”. Mişcările politice se leagă, de regulă, într-un fel sau altul, de ideea de „libertate”. Un stat din SUA are ca motto: „Trăieşte liber sau mori!”.

De fapt, libertatea este un subiect foarte complicat. Acest cuvânt înseamnă pentru fiecare dintre noi altceva, în funcţie de contextul în care trăim. Nu este uşor să defineşti exact ce înţeleg oamenii atunci când vorbesc despre „libertate”. Însă un lucru este cert: Dumnezeu l-a creat pe om să fie o fiinţă morală şi, pentru ca să se bucure într-adevăr de acest statut, omul trebuia să beneficieze de libertate morală. Cu alte cuvinte, el trebuia să aibă posibilitatea de a alege greşit, dacă aşa dorea. În lipsa acestei opţiuni, nu putea fi liber cu adevărat.

1. Ce înţelegem din cuvintele adresate de Dumnezeu lui Adam? Ce dovadă  avem că Adam a fost înzestrat cu libertate morală? Geneza 2,16.17

Geneza 2

16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”

În Geneza 3,1-6, avem dovada că Adam şi Eva au fost înzestraţi cu libertate morală. De ce le-ar fi atras Dumnezeu atenţia asupra fructului din pom, dacă ei nu ar fi avut posibilitatea de a alege să mănânce sau nu? Vedem aşadar că aceste fiinţe desăvârşite trăiau într-un mediu desăvârşit şi se bucurau de libertate morală.

2. Citeşte Geneza 3,1-6. În ce momente şi-au exercitat Adam şi Eva voinţa? Ce alegeri mai bune ar fi putut să facă în fiecare dintre aceste momente? Ce putem învăţa despre alegerile pe care le facem noi?

Geneza 3

1 Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”
2 Femeia a răspuns şarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină.
3 Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: „Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.”
4 Atunci şarpele a zis femeii: „Hotărât, că nu veţi muri,
5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.”
6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.

Libertatea morală a oamenilor trebuie să fie deosebit de importantă pentru Dumnezeu, dacă ne gândim cât a plătit El din cauza modului abuziv în care am folosit-o. Darul acesta este atât de sacru şi de vital, încât, ca să nu ne lipsească de el sau să ne vadă murind pentru că l-am folosit greşit, Dumnezeu a preferat să sufere crucea.

Ce greşeală fundamentală au făcut Adam şi Eva? Cunoscând experienţa lor, cum putem să evităm o greşeală asemănătoare? Ne confruntăm şi noi cu ispite asemănătoare? În ce domenii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO