Cum să creştem în stăpânire de sine

10. Citeşte Evrei 12,1. Aici, Pavel foloseşte din nou analogia cursei de alergare despre care am amintit şi mai înainte. Care sunt câteva dintre „piedicile” care consideri că te trag înapoi?

Evrei 12

1 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.

11. Citeşte Coloseni 3,1-10. Aceste versete ne oferă reguli pentru a duce o viaţă sfântă, ca nişte oameni noi în Hristos. Din acest pasaj învăţăm câteva lucruri importante pe care trebuie să le facem pentru a spori autocontrolul în viaţa noastră. Ce lucruri sunt enumerate aici şi cum le poţi aplica la viaţa ta, astfel încât să te ajute să obţii biruinţa asupra păcatului, „care ne înfăşoară aşa de lesne”?

Coloseni 3

1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4 Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.
5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării.
7 Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, când trăiaţi în aceste păcate.
8 Dar acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.
9 Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui,
10 şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.

Orice deprindere trebuie exersată. Stăpânirea de sine nu apare într-o zi. Ea vine cu urcuşuri şi coborâşuri, cu reuşite şi eşecuri, pe măsură ce încercăm să o punem în practică zi după zi. „Luptă-te lupta cea bună a credinţei” (1 Tim. 6,12); „Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus” (Fil. 3,12).

Nu te aşeza singur în situaţii în care slăbiciunea să-ţi fie pusă la probă, în care pornirile pe care îţi este cel mai greu să le ţii sub control se află chiar în focul ispitei. Noi trebuie să evităm chiar şi ceea ce pare rău. „Feriţi-vă de orice se pare rău.” (1 Tes.5,22). „Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele” (Rom. 13,14).

Care sunt câteva domenii ale vieţii tale în care stăpânirea de sine îţi lipseşte? De ce uneori este mai uşor să câştigi biruinţa asupra consumului de dulciuri, decât asupra amărăciunii şi a resentimentelor pe care le-ai adunat în sufletul tău? Ce schimbări ar trebui să faci în viaţa ta pentru a avea mai multă stăpânire de sine?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO