Dar, ca şi stelele în vastul circuit al drumului rânduit lor, planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă şi nici întârziere. Prin simbolurile marii întunecimi şi ale cuptorului fumegând, Dumnezeu îi descoperise lui Avraam robia lui Israel în Egipt şi declarase că timpul rămânerii lui va fi de patru sute de ani. ’Pe urmă’, a spus El, ’va ieşi de acolo cu mari bogăţiii’ (Gen. 15,14). Împotriva acestui cuvânt a luptat în zadar toată puterea mândrului imperiu al lui Faraon. ’Tocmai în ziua aceea’, rânduită de făgăduinţa lui Dumnezeu, ’toate oştirile Domnului au ieşit din ţara Egiptului’ (Exod 12,41). Tot astfel fusese hotărât în sfatul ceresc ceasul primei veniri a Domnului Hristos. Când marele orologiu al vremii a indicat ceasul acela, Isus S-a născut în Betleem.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 32, sublinierea noastră.

Întrebări pentru discuţie:

1. Care sunt câteva dintre lucrurile din cultura în care trăieşti, care reprezintă o provocare pentru cei care vor să-I rămână credincioşi lui Isus ? Cum putem face faţă acestor provocări ? Cum ne putem ajuta unul pe altul în această luptă ?

2. Gândeşte-te la lucrurile pe care le-ai citit, le-ai privit sau le-ai ascultat în ultimele douăzeci şi patru de ore. Au fost ele de aşa natură, încât să te încurajeze în credinţa ta, sau au avut efectul contrar ? Care sunt implicaţiile răspunsului tău?

3. Să luăm aspectul loialităţii. În ce context este loialitatea bună? Este ea întotdeauna bună ? Când a fi loial faţă de cineva poate să înseamne a nu fi loial faţă de Dumnezeu?

4. Ce fel de pericol există în a fi preocupat în mod exagerat de credincioşie ? Cu alte cuvinte, în ce fel ai putea duce credincioşia prea departe?

5. Care sunt câteva metode practice prin care putem păstra vie în bisericile şi în căminele noastre realitatea celei de-a Doua Veniri? Este adevărat: Cu cât durează mai mult, cu atât este mai uşor să uităm de ea şi să ne formăm concepţii şi practici de gândire greşite. Cum putem să-i facem conştienţi, în special pe cei care sunt de mult timp în biserică, de cât de important este să păstrăm vii în minte realitatea şi făgăduinţa celei de-a Doua Veniri?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO