Este posibil să mai suferim o Mare Dezamăgire? Nu în sensul că am stabili o altă dată pentru venirea lui Isus, ci ceva la fel de real, chiar dacă mai subtil: o diminuare a importanţei acordate celei de-a Doua Veniri, dacă nu dintr-un alt motiv, măcar din acela că ne-am fi aşteptat ca ea să fi avut deja loc până acum.

7. Citeşte Matei 25,1-13. Reţine că toate fecioarele care aşteptau venirea mirelui au adormit. Când, în cele din urmă, mirele a venit şi toate s-au trezit, pentru cinci dintre ele a fost prea târziu. În ce fel şi noi, în secolul XXI, putem fi în pericol să facem acelaşi lucru?

Matei 25

1 Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2 Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte.
3 Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn;
4 dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
5 Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit.
6 La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!”
7 Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele.
8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.”
9 Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.”
10 Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa.
11 Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!”
12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!”
13 Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

8. Citeşte Matei 24,44-50. Observă cum robul cel rău îşi schimbă modul de viaţă atunci când devine convins că stăpânul lui nu se va întoarce atât de curând pe cât se aşteptase. Care este mesajul aici pentru noi, cei care considerăm că Isus întârzie să vină?

Matei 24

44 De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.
45 Care este deci robul credincios şi înţelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărâtă?
46 Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
47 Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.
48 Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!”
49 Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii,
50 stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l ştie,

Lucrurile nu s-au întâmplat atât de curând pe cât ne aşteptam, dar găsim mângâiere în făgăduinţa din Galateni 6,9: „Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.”

Întrebarea cu care se confruntă poporul lui Dumnezeu în secolul XXI nu este: „Va fi Dumnezeu credincios?” Până acum ar fi trebuit deja să ştim că El este credincios faţă de tot ce a promis. Ci întrebarea esenţială este: „Voi fi eu credincios până la sfârşit?

În multe privinţe, răspunsul cu privire la starea mea viitoare, „Voi fi eu credincios până la sfârşit?”, se găseşte în prezent. Care este tendinţa de bază a vieţii tale spirituale în prezent? Te consacri tu Domnului în fiecare zi, crescând în har şi în credincioşie, sau, încet, încet, puţin câte puţin, pe neobservate, te deprinzi tot mai mult cu lumea şi cu căile ei? Ce spune răspunsul pe care l-ai dat cu privire la tine şi la umblarea ta cu Domnul?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO