Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne! Şi credincioşia Ta Te înconjoară.” (Ps. 89,8)

Ca şi în cazul celorlalte aspecte ale roadei Duhului, Dumnezeu Însuşi este modelul pe care trebuie să-L studiem, ca exemplu de credincioşie. Dumnezeu este la fel de credincios acum cum a fost şi cu trei miliarde de ani înainte de a crea pământul. Şi el va fi la fel de credincios şi peste trei miliarde de ani, în viitor, cum a fost şi atunci când a stabilit legile universului, în veşnicia trecută. Nimic nu-L va opri sau abate din drumul Său.

Să notăm câteva dintre atributele credincioşiei lui Dumnezeu:

– Credincioşia lui Dumnezeu este de necuprins, ca domeniu de manifestare

– „Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri şi credincioşia Ta până la nori.” (Ps. 36,5)

– Credincioşia lui Dumnezeu este sigură – „Nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună.” (Ps. 89,33)

– Credincioşia lui Dumnezeu este mare – „Credincioşia Ta este atât de mare!” (Plâng. 3,23)

– Credincioşia lui Dumnezeu este durabilă, asemenea cerului – „Îndurarea are temelii veşnice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!” (Ps.89,2)

1. Identifică binecuvântările care vin asupra noastră ca urmare a credincioşiei Sale:

1 Cor. 10

13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

1 Tes. 5

23 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24 Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.

2 Tes. 3

3 Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.

Evr. 10

23 Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.

De ce credincioşia lui Dumnezeu este atât de importantă în viaţa creştinului? Aminteşte-ţi de o situaţie din viaţa ta când cunoaşterea credincioşiei lui Dumnezeu te-a ajutat să treci cu bine printr-o încercare. La nivelul vieţii de zi cu zi, care dintre binecuvântările credincioşiei lui Dumnezeu amintite mai sus îţi este de cel mai mare ajutor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO