Cum să găsim pacea: Partea 1 (Mat. 11,28.29)

Pe o scară de 1 la 10 (1 pentru foarte liniştit, plin de pace, iar 10 pentru neliniştit, frământat), cum ţi-ai evalua viaţa? Oamenii sunt din ce în ce mai frustraţi în căutarea lor după pace personală. În Matei 11,28.29, Isus adresează o invitaţie. Deşi nu foloseşte acest cuvânt, pace, El foloseşte un cuvânt care înseamnă a da odihnă, a înviora, a da linişte sufletului.

2. Citeşte Matei 11,28.29. Ce vrea să ne spună Isus aici? Cum putem trăi personal realitatea acestei făgăduinţe minunate?

Matei, 11
28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29 Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

Din ceea ce spune Isus în aceste versete, El ne propune să ne dea pacea ca pe un dar sau vrea să ne arate cum o putem obţine? Nu cumva Isus ne învaţă că pacea personală este rezultatul împlinirii unei condiţii şi ne invită să învăţăm de la El această condiţie?

Iubirea de sine aduce nelinişte. … Aceia care Îl cred pe Hristos pe cuvânt şi predau fiinţa lor purtării Sale de grijă şi viaţa lor ca El să o conducă vor afla pace şi linişte. Nimic din lume nu poate să-i întristeze când Isus îi înveseleşte cu prezenţa Sa. În supunere desăvârşită este odihnă desăvârşită. Domnul zice: ’Celui cu inima tare Tu-i chezăşuieşti pacea, căci se încrede în Tine’ (Is. 26,3).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pag. 330, 331.

3. În ce fel iubirea de sine conduce la nelinişte personală şi la nefericire?

Cum putem învăţa să murim faţă de noi înşine şi să găsim odihnă în Isus? Ce alegeri trebuie să facem, în fiecare zi, pentru ca făgăduinţa păcii lui Hristos să devină realitate în viaţa noastră? Cu alte cuvinte, care dintre lucrurile pe care le facem sau dintre cele pe care nu le facem ne împiedică să avem pacea pe care ne-o oferă Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO