Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte’ (Mat.7,20), a spus Mântuitorul. Toţi adevăraţii urmaşi ai lui Hristos aduc roadă spre slava Sa. Viaţa lor confirmă faptul că o bună lucrare a fost făcută în ei prin Duhul lui Dumnezeu, iar roada lor este sfinţenia. Vieţile lor sunt curate şi înnobilate. Faptele bune sunt roada adevăratei lor sfinţenii, iar cei ce nu aduc o astfel de roadă dovedesc că nu au experienţă în lucrarea lui Dumnezeu. Ei nu sunt în Viţă. Isus spunea: ’Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa, nici voi nu puteţi aduce roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.’ (Ioan 15, 4.5)” – Ellen G. White, Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 329.

Toţi aceia care se unesc cu biserica, dar nu şi cu Domnul, în timp îşi vor da pe faţă adevăratul caracter, ’după roadele lor îi veţi cunoaşte’ (Matei 7,16). Preţioasa roadă a evlaviei, a cumpătării, a îndelungii răbdări, a bunătăţii, a dragostei şi a facerii de bine nu se dă pe faţă în viaţa lor. Ei produc doar spini şi mărăcini. Dumnezeu este dezonorat înaintea lumii prin astfel de creştini doar cu numele.” – Ellen G. White, The Faith I Live By, pag. 90.

Întrebări pentru discuţie:

1. Prezentaţi, în cadrul grupei, răspunsurile pe care le-aţi dat la întrebarea finală din studiul de duminică. Aşadar, care este diferenţa între „a fi” bun şi „a face” ceea ce este bine?

2. Citeşte cu atenţie declaraţie de mai sus a lui Ellen G. White, cu privire la faptul că toţi aceia care se unesc cu biserica, dar nu şi cu Domnul, îşi vor da pe faţă, mai devreme sau mai târziu, adevăratul caracter. Ce înseamnă lucrul acesta? De ce ar trebui să ne întrebăm fiecare din care categorie facem parte cu adevărat? Cum putem cunoaşte răspunsul sigur?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO