„Despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15,5)

Doi băieţi se foloseau de un pom fructifer ca să coboare pe fereastra dormitorului lor, aflat la etajul al doilea al casei, pentru a merge la ştrand fără permisiunea părinţilor. Într-o zi, ei l-au auzit pe tatăl lor spunând că avea de gând să taie pomul respectiv, pentru că era uscat. Temându-se că aveau să-şi piardă singura cale de evadare, s-au dus la magazin şi au cumpărat mere artificiale, pe care le-au legat de ramurile pomului uscat. A doua zi dimineaţa, tatăl a rămas uimit când a văzut că, peste noapte, în pom crescuseră mere, mai ales că acela era un păr!

Citeşte Ioan 15,1-5 şi răspunde la următoarele întrebări:

Ioan, 15
1 Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul.
2 Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai multă rod.
3 Acum voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus.
4 Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

2. Isus a declarat că El este adevărata viţă. De ce crezi că a subliniat „adevărata” viţă? (Vezi şi Matei 24,24.)

Matei, 24
24 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

3. Conform celor scrise în Ioan 15,5, ce spune Isus că suntem noi? Ce înseamnă lucrul acesta la nivel practic, adică ce ne spune în legătură cu modul în care ar trebui să trăim?

Ioan, 15
5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

Versetul 4 arată că o mlădiţă nu poate face roade dacă nu este legată de viţă. Acesta este un aspect esenţial, pe care nu ar trebui să-l pierdem din vedere.

Imaginează-ţi o ramură care a căzut dintr-un măr. Să presupunem că aceasta avea deja pe ea câteva mere aproape ajunse la maturitate. Ce se va întâmpla în curând cu ramura? Dar cu merele? Ar schimba cu ceva situaţia, dacă am picta merele cu vopsea roşu aprins? Să presupunem că am uda pământul din jurul ei sau chiar i-am pune o soluţie fertilizatoare. Ar face ramura şi alte mere, dacă i-am înfige codiţa în pământ? Şi atunci, de ce legătura cu trunchiul (cu viţa) este esenţială pentru ramură (mlădiţă)?

Tu cum rămâi în Isus? Ce înseamnă aceasta? Ce ar trebui să schimbi în viaţa ta, pentru a face din aceasta o experienţă zilnică? Ce practici şi ce obiceiuri pe care le cultivi în prezent fac astfel încât rămânerea ta în El să fie mai dificilă?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO