„Orice pom se cunoaşte după roada lui” (Luca 6,44)

Te-a întrebat cineva vreodată dacă ai primit Duhul Sfânt? De obicei, aceasta este o cale de a afla dacă vorbeşti „în limbi”. Pentru unii oameni, vorbirea în limbi reprezintă factorul determinant prin care demonstrezi că Duhul Sfânt sălăşluieşte în tine. Cu toate acestea, Isus ne avertizează cu privire la căutarea anumitor semne exterioare sau a minunilor, ca dovadă pentru un anumit lucru. Citim avertizarea Lui explicită în Matei 7,21-23 (vezi şi Apoc. 16,14). Isus spune clar că minuni de necontestat vor fi realizate în Numele lui Isus, dar lucrul acesta nu va fi o dovadă că oamenii respectivi sunt urmaşi credincioşi ai Săi.

Matei, 7
21 Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”

Apocalipsa, 16
14 Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic.

De fapt, ni se spune că, în zilele din urmă, unii dintre cei care vor susţine că sunt urmaşii lui Isus vor avea doar o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea (2 Timotei 3,5).

1. Citeşte 2 Timotei 3,5. Cum vezi acest adevăr manifestat astăzi?

2 Timotei, 3
5 având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia

Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea şi niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaşte după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.” (Luca 6,43.44)

Isus a spus că putem cunoaşte un pom după roadele pe care le face. Un om dovedeşte cum este nu atât de mult prin ceea ce declară el însuşi despre el, ci prin ceea ce este el. Darurile Duhului sunt date bisericii pentru slujire. Roada Duhului îi este dată copilului lui Dumnezeu pentru ca viaţa să îi poată fi schimbată.

A fi un creştin adevărat şi a aduce roade bune aşază accentul pe a fi. Un actor bun poate să joace rolul lui Mahatma Gandhi, dar nu poate fi niciodată, în mod real, Mahatma Gandhi. Noi putem să avem o înfăţişare de oameni buni, putem să vorbim ca nişte oameni buni şi chiar putem să părem că facem binele. Dar, dacă Duhul Sfânt nu ne dă o inimă nouă, nu putem fi niciodată buni cu adevărat.

Meditează mai mult asupra acestei deosebiri dintre a face ce este bine şi a fi bun. În primul rând, ce înţelegem noi prin „bun”? În al doilea rând, poate cineva să facă ce este bine şi să nu fie bun? Sau poate cineva să fie bun şi să nu facă ce este bine? Gândeşte-te bine la răspunsurile pe care le dai şi împărtăşeşte-le în cadrul grupei, în Sabat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO