Dragostea manifestată practic (Ioan 3,17.18; 4,19-21)

Ioan nu se rezumă numai la aspectul teoretic al dragostei. El ne înştiinţează că Dumnezeu vrea să ne exprimăm dragostea în mod practic. De aceea, el declară că ura este incompatibilă cu manifestarea dragostei şi este chiar o crimă (1 Ioan 3,15). De asemenea, el spune că nu ar trebui să iubim numai cu vorba, ci şi cu fapta (vers. 18).

1 Ioan, 3
15 Oricine urăşte pe fratele său, este un ucigaş; şi ştiţi că nici un ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el.

5. Cum trebuie să înţelegem afirmaţia din 1 Ioan 3,18 ?

1 Ioan, 3
18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.

Este clar că Ioan nu se opune rostirii cuvintelor amabile şi încurajatoare. Cuvintele reprezintă o parte însemnată a manifestării dragostei. Cum s-ar simţi partenerii noştri de viaţă, copiii, rudele şi prietenii noştri, dacă nu le-am confirma niciodată, în mod verbal, că îi iubim? Şi Ioan a folosit cuvintele ca să le împărtăşească celorlalţi dragostea lui Dumnezeu.

Totuşi, el se opune declaraţiilor superficiale de iubire care nu au nicio confirmare în practică. În 1 Ioan 3,17, el înfăţişează o situaţie similară cu cea din Iacov 2,15.16. Un membru al bisericii este în nevoie. Ceilalţi au mijloacele necesare ca să îl ajute, dar nu fac nimic altceva decât să îi adreseze cuvinte frumoase. Nu este suficient să spui cuvinte frumoase. Dumnezeu ne-a spus că ne iubeşte şi ne-a arătat acest lucru când L-a trimis pe Fiul Său ca să moară în locul nostru. Oamenii care iubesc mult fac mult, fiindcă dragostea adevărată este activă.

1 Ioan, 3
17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?

Iacov, 2
15 Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele,
16 şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?

6. Citeşte 1 Ioan 3,16.17. Care dintre porunci este mai greu de păzit şi de ce ?

1 Ioan, 3
16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi.
17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?

Probabil că nu ni se va cere niciodată să murim pentru un frate de credinţă. Dar cu siguranţă că vom fi chemaţi să ne dovedim dragostea faţă de un om în nevoie. Avem, poate, posibilitatea de a oferi un loc de muncă sau alimente, haine, educaţie creştină, un adăpost etc. În ciuda acestui lucru, preferăm să ducem o viaţă comodă. Creştinii din biserica primară împărţeau cu ceilalţi resursele lor financiare. Nu este uşor să-i iubeşti pe ceilalţi, mai ales atunci când ţi se cere să faci sacrificii.

Căminul este locul unde trebuie să ne dovedim dragostea cel mai mult. Există nenumărate moduri în care putem să le arătăm membrilor familiei că îi iubim. Uneori chiar şi lucrurile cele mai mărunte pot să le transmită că îi iubim: o mână de ajutor la treburile casnice, o masă frumos aranjată, o ieşire împreună etc. Putem să ne exprimăm dragostea în multe feluri. Dragostea se gândeşte mai întâi la ceilalţi şi, mai mult decât atât, trece la fapte.

Imaginează-ţi cum ar fi să trăieşti într-o familie în care toţi ar manifesta dragoste adevărată. Ce schimbări poţi să faci personal, ca să ajungeţi împreună la acest cămin ideal?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO