Atunci când vorbim despre porunca Sabatului, cităm de obicei din Exod 20. În acest pasaj, porunca face referire la Creaţiune. În fiecare Sabat, ni se aminteşte că Dumnezeu este Creatorul nostru şi că noi suntem făpturile Sale, cu toate implicaţiile pe care le are acest adevăr glorios. În versiunea din Deuteronom a Celor Zece Porunci, descoperim încă un aspect: Sabatul săptămânal este şi o comemorare a eliberării lui Israel din robia egipteană şi, în acest fel, prin extrapolare, o comemorare a eliberării din orice fel de sclavie, prin harul lui Dumnezeu.

5. Citeşte Deuteronom 5,12-15 şi compară cu Exod 20,8-11. Cum se completează reciproc aceste pasaje? De care alte lucruri ar trebui să ne „aducem aminte” când păzim Sabatul?

Deuteronomul, 5
12 Ţine ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău.
13 Şase zile să lucrezi, şi să-ţi faci toate treburile.
14 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca şi robul şi roaba ta să se odihnească întocmai ca tine.
15 Adu-ţi aminte că şi tu ai fost rob în ţara Egiptului, şi Domnul, Dumnezeul tău, te-a scos din ea cu mână tare şi cu braţ întins: de aceea ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău, să ţii ziua de odihnă.

Exodul, 20
8 Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
9 Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.
10 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
11 Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

________________________________________________________________________________________________

Sabatul este atât un semn al Creaţiunii, cât şi un semn al Răscumpărării. El ne îndreaptă atenţia spre mântuirea pe care o avem în Isus, care nu numai că ne creează din nou acum (2 Cor. 5,17; Gal. 6,15), ci ne oferă şi speranţa unei vieţi veşnice într-un cer nou şi pe un pământ nou (2 Petru 3,13). De altfel, evreii socoteau că Sabatul este un simbol al „lumii viitoare”, adică al unui cer nou şi al unui pământ nou. El este o pregustare săptămânală a ceea ce vom experimenta în veşnicie şi ar trebui să fie o zi specială, în care să ne amintim ce am primit prin Isus.

2 Corinteni, 5
17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Galateni, 6
15 Căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.

2 Petru, 3

13 Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

Mai concret, Sabatul ne eliberează din sclavia ceasului şi a calendarului. Sau din sclavia computerului şi a telefonului mobil. Mulţi constată că le este foarte dificil să facă distincţie între timpul de muncă şi timpul liber. Se pare că viaţa modernă ne cere să fim dispuşi oricând să fim contactaţi şi să fim întotdeauna gata să intrăm în „hainele” de lucru. Sabatul este antidotul perfect pentru această afecţiune care ameninţă orice formă de odihnă reală, fie ea fizică sau spirituală.

„Sfinţirea Sabatului înseamnă încetarea timp de o zi pe săptămână a activităţii de producţie şi de realizare. Ideea captivantă pe care o prezintă această practică este aceea că ea ne schimbă atitudinea şi faţă de restul săptămânii. Ea ne eliberează de îngrijorarea faţă de cât reuşim să facem în celelalte zile. Mai mult, când punem capăt alergării noastre zadarnice după vânt, ne putem odihni cu adevărat şi putem să învăţăm să ne bucurăm altfel.” – Marva J. Dawn, Keeping the Sabbath Wholly (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1996), pag. 19

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO