1. Citeşte Apocalipsa 12,1-6. Ce se întâmplă aici?

Apocalipsa 12 prezintă marea luptă dintre Hristos şi Satana într-o formă simbolică, descriindu-i desfăşurarea din timpul vieţii lui Isus pe acest pământ şi până în timpul sfârşitului. În versetul 1, Ioan vede o imagine orbitoare – o femeie însărcinată, „învăluită în soare, cu luna sub picioare” şi purtând pe cap o cunună de douăsprezece stele. El numeşte această apariţie „un semn mare”, pentru a sublinia că femeia aceasta este mai mult decât o simplă femeie. Ea este un simbol al bisericii, sau al poporului credincios al lui Dumnezeu (vezi Is. 54,5.6; 2 Cor. 11,2). Strălucirea de care este înconjurată o leagă de Isus, Soarele Neprihănirii (Mal. 4,2; Apoc. 1,16).

2. Conform celor scrise în Apocalipsa 12,6, femeia fuge de balaur în pustie, unde este îngrijită de Dumnezeu timp de 1260 de zile. Despre ce este vorba aici şi ce simbolizează cele 1260 de zile? Dan. 7,25; Apoc. 12,14; 13,5.

Până în secolul al XIX-lea, majoritatea celor care au studiat profeţiile biblice au folosit aici principiul an-zi şi, în felul acesta, au înţeles că cele 1260 de zile se referă la perioada de persecuţie a bisericii din timpul Evului Mediu – o perioadă de 1260 de ani.

Şi au fost îndreptăţiţi să ajungă la această concluzie. În primul rând, întregul pasaj biblic este plin de simboluri care nu pot fi luate literal; prin urmare, de ce elementul timp nu ar trebui interpretat la fel? În al doilea rând, diferitele expresii folosite în Daniel şi Apocalipsa – „o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme” (Dan. 7,25; 12,7; Apoc. 12,14), „patruzeci şi două de luni” (Apoc. 11,2; 13,5) şi „o mie două sute şaizeci de zile” (Apoc. 11,3; 12,6) – nu reprezintă modul firesc de a exprima o perioadă literală de trei ani şi jumătate (vezi Luca 4,25 şi Iacov 5,17). Având în vedere aceste motive şi altele, adventiştii de ziua a şaptea (spre deosebire de majoritatea celorlalţi creştini de astăzi) interpretează cele 1260 de zile ca fiind 1260 de ani şi consideră că ele fac referire la perioada de supremaţie papală care a durat din secolul al VI-lea până la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

Care sunt câteva dintre cele mai frecvent folosite simboluri în societatea şi în cultura din care faci parte? Cărui scop servesc ele? Care este avantajul (şi dezavantajul) în a le folosi? Tu cum foloseşti diferite simboluri în viaţa de fiecare zi? În ce fel te ajută modul în care sunt folosite simbolurile în jurul tău să înţelegi mai bine modul în care foloseşte Biblia simbolurile?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO