Paharul – supunere de bunăvoie

2. Citeşte rugăciunea înălţată de Isus în Ghetsimani. Care este ideea centrală? Ce element important observăm în atitudinea lui Isus faţă de ceea ce Îl aştepta? Mat. 26,39-42; Marcu 14,35.36; Luca 22,40-44
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Când Se afla în Ghetsimani, Isus a folosit metafora paharului ca să ne ajute să înţelegem zbuciumul Său sufletesc. În Biblie, paharul înseamnă binecuvântările primite de la Domnul (Ps. 16,5; 23,5) sau mântuirea pe care ne-o oferă El (Ps. 116,13). Însă, de cele mai multe ori, el se referă la judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului şi a păcătoşilor (Ps. 75,8). Paharul acesta conţine vinul mâniei Sale faţă de vrăjmaşi, mânia judecăţii Sale (Ier. 25,15.16). Acest pahar a cerut Isus să fie îndepărtat de la El, dacă se putea (Mat. 26,39; Marcu 14,36). El suferea de singurătate – ucenicii Îl lăsaseră singur şi părea că şi Tatăl Îl părăsise. El a căutat compania şi sprijinul ucenicilor, însă în zadar. Iar acum, rămas singur, L-a rugat pe Tatăl să nu Îl părăsească. Răspunsul care a venit la El din negura tăcerii divine a fost acesta: „Nu există altă cale de mântuire a neamului omenesc”. Isus S-a supus voinţei Tatălui fără nicio împotrivire.

3. Când mulţimea a venit să-L prindă, Petru a încercat să Îl apere. Cum ne pot ajuta cuvintele adresate de Isus lui Petru să înţelegem mai bine dorinţa Sa de a suferi pentru noi? Ioan 18,11
_________________________________________________________________________________

Isus a venit pe planeta aceasta ca să moară: „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească, şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” (Marcu 10,45). Prin definiţie, Dumnezeu nu poate să moară, însă El S-a făcut om, o fiinţă creată, ca să ia asupra Lui păcatul şi pedeapsa pentru păcat. Fiinţele create nu au viaţa în ele însele; ele pot muri. În Ghetsimani, Isus a fost dispus să moară, să-Şi dea viaţa pentru păcătoşii nedemni de pretutindeni.

Ai acceptat în ultima perioadă de timp să suferi cu bună ştiinţă, doar de dragul altcuiva, fără să fi avut vreun beneficiu personal? Ce afli despre tine din răspunsul la această întrebare? Dar despre Isus?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO