Ispăşirea vestită în cartea lui Daniel

8. Cum a descris Daniel, în rugăciunea sa, starea poporului? Daniel 9,7-11
_________________________________________________________________________________

Ca să avem parte de vindecarea divină şi de eliberarea de păcat, trebuie mai întâi să ne recunoaştem starea: suntem păcătoşi şi am încălcat voinţa descoperită a lui Dumnezeu. Una dintre problemele noastre fundamentale este faptul că nu vrem să recunoaştem că ceva nu este bine cu noi, că avem nevoie disperată de iertare şi de împăcarea cu Creatorul nostru. Chiar şi păcătoşii iertaţi trebuie să admită în mod constant, la fel ca Daniel, că au nevoie de harul şi de iertarea lui Dumnezeu în fiecare zi.

9. Ce Îi cere Daniel lui Dumnezeu? Pe ce temei face el această cerere? Dan. 9,16-19
__________________________________________________________________________________

Odată ce am conştientizat faptul că suntem păcătoşi, una dintre cele mai importante descoperiri pe care le putem face în privinţa relaţiei noastre cu Dumnezeu este aceea că trebuie să cerem iertarea pe care dorim să o primim. Daniel se baza în totalitate pe îndurarea lui Dumnezeu şi pe harul Său minunat, pe care le considera a fi singura cale de scăpare din situaţia lui de om păcătos.

În acest capitol, găsim şi o profeţie prin care Dumnezeu ne dezvăluie nu numai cum plănuia să abordeze problema păcatului, ci şi termenul-limită, în care acest eveniment avea să aibă loc (Dan. 9,24-27). Cum? – prin Unsul Său, Mesia, Împăratul spre care au arătat toţi ceilalţi împăraţi ai lui Israel. Timpul morţii Sale ispăşitoare, care a marcat începerea lucrării Sale preoţeşti (ungerea locaşului), este arătat în profeţia celor 70 de săptămâni (490 ani). Această perioadă profetică începe în 457 î. H. şi se întinde până în 34 d. H. Dumnezeu Se aştepta ca poporul Său să fie pregătit pentru venirea lui Mesia. Profeţia aceasta ne arată cu claritate că Dumnezeu Se află la conducerea fiecărui aspect al lucrării Sale de mântuire şi, în acelaşi timp, că El va avea grijă ca finalitatea ei, stabilită în veşnicie, să fie realizată.

Eşti conştient că ai nevoie permanent de harul şi de iertarea Sa, chiar dacă L-ai primit pe Isus ca Mântuitor personal? Dacă ai această atitudine înseamnă că nu eşti sigur că eşti mântuit sau tocmai această atitudine este o confirmare a faptului că eşti mântuit? Motivează-ţi răspunsul.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO