Citeşte Ellen G. White, Profeţi şi regi, capitolele 39 – „La curtea Babilonului”, 40 – „Visul lui Nebucadneţar” şi 41 – „Cuptorul de foc”.

„Aşa cum l-a chemat pe Daniel să-L mărturisească în Babilon, tot aşa ne cheamă Dumnezeu şi pe noi să-I fim martori în lumea de astăzi. În problemele cele mai mici, cât şi în cele mai mari ale vieţii, El doreşte să descoperim înaintea oamenilor principiile Împărăţiei Sale. Mulţi aşteaptă să le fie încredinţată o lucrare mare, în timp ce zilnic pierd ocaziile de a da pe faţă credincioşie faţă de Dumnezeu. Zilnic dau greş în a-şi îndeplini cu toată inima îndatoririle mărunte ale vieţii. În timp ce aşteaptă o lucrare mare, în care să-şi exercite presupusele talente deosebite şi în felul acesta să-şi satisfacă dorinţele lor ambiţioase, zilele lor trec.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pag. 487, 488

„Veştile cu privire la eliberarea lor minunată au fost duse în multe ţări de reprezentanţii diferitelor popoare care fuseseră invitaţi de Ne bucadneţar la festivitatea dedicării [chipului de aur]. Prin credincioşia copiilor Săi, Dumnezeu a fost proslăvit pe întregul pământ.” – Idem, pag. 512

Întrebări pentru discuţie

– Discutaţi, în cadrul grupei, răspunsurile date la ultima întrebare a studiului de marţi.
– Experienţele din cartea lui Daniel sunt lecţii pline de putere, care ne învaţă cum, rămânând credincioşi lui Dumnezeu în împrejurări grele, aceşti bărbaţi au putut să dea mărturie despre Domnul. În acelaşi timp, câţi dintre noi am auzit povestindu-se despre oameni care au făcut lucruri nebuneşti în Numele lui Dumnezeu, până acolo încât să fie gata să-şi dea viaţa? Atunci când ne confruntăm cu situaţii dificile, cum putem şti dacă trebuie să rămânem fermi pe poziţie sau dacă am putea fi nişte martori mai eficienţi pentru Dumnezeu, dând dovadă de dispoziţia de a ajunge la un compromis în situaţia dată?
– Pentru fiecare istorie a unui Daniel în groapa cu lei există o istorie a unui Ioan Botezătorul. Cum trebuie să înţelegem această diferenţă radicală în ceea ce priveşte sfârşitul lor?

Rezumat: Cartea lui Daniel descrie experienţa a patru tineri care, în faţa unor încercări teribile, au rămas credincioşi principiilor şi Dumnezeului lor. Credincioşia lor a fost o mărturie extraordinară nu numai pentru poporul şi pentru conducătorii Babilonului, ci şi pentru popoarele din jur.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO