Viaţa şi mântuirea prin Hristos

Au fost câteva teme majore care au dominat şi au motivat viaţa şi misiunea apostolului Pavel. În fruntea listei, în centrul predicării lui, s-a aflat „Isus Hristos, şi El răstignit”. Acest eveniment a stat la baza a tot ceea ce a învăţat şi a făcut Pavel. El le-a scris corintenilor: „Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit” (1 Corinteni 2,2), iar galatenilor: „În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos” (Galateni 6,14). Aceste versete arată că, pentru Pavel, crucea lui Hristos (care, în mod inevitabil, include şi învierea Lui) era esenţială, era tema centrală a întregii lui teologii.
Peste tot în scrierile sale, Pavel descrie în moduri diferite dimensiunea de necuprins a ceea ce a făcut Domnul Isus prin cruce, pentru a salva neamul omenesc.

6. Citeşte următoarele texte, în care Pavel descrie mântuirea. Ce ne spun ele cu privire la ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi?

Romani 5,10 ________________________________________________________________
Romani 6,18 _________________________________________________________________
Romani 7,2-4 ________________________________________________________________
Romani 8,15-17_______________________________________________________________
Galateni 2,16 ________________________________________________________________
Efeseni 1,7 __________________________________________________________________
1 Timotei 2,5.6 _______________________________________________________________

Pavel foloseşte diferite imagini şi cuvinte pentru a descrie ce a făcut Domnul Hristos pentru noi. Probabil pentru că nicio imagine nu poate să exprime pe deplin măreţia şi necuprinsul a ceea ce s-a realizat pentru noi la cruce.
Cât de central este locul pe care-l ocupă crucea în teologia ta? Cum te concentrezi asupra ei? De ce este important să menţinem jertfa de pe cruce în centrul mărturisirii noastre misionare?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO