Sabat după-amiază

 Text de memorizat: „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!” (Marcu 10,45)

Un articol publicat pe coperta unei reviste de mare tiraj relata discuţia purtată într-un grup bărbătesc de studiu biblic. Tema? Motivul morţii lui Isus. Printre întrebările ridicate în cadrul acelei discuţii se numărau unele precum: Dacă planul lui Dumnezeu ar fi fost ca Isus să vină doar pentru a ne da învăţături bune, precum cea de a ne iubi duşmanii? Sau a fost neapărat nevoie ca El să sufere şi să moară? Dacă da, de ce? De ce nu erau suficiente învăţăturile? Şi chiar dacă a murit, ce are aceasta de-a face cu noi, astăzi, după atâtea sute de ani?

La aproape două mii de ani după moartea Lui, semnificaţia Crucii rămâne, încă, un subiect care stârneşte discuţii contradictorii printre creştini. De fapt, chiar înainte de moartea Lui, profeţii au încercat în mod constant „să vadă ce vreme şi împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos… când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate” (1 Petru 1,10.11).

Aşadar, în această săptămână, vom încerca să răspundem la importanta întrebare: De ce a murit Isus? Ce scop a fost împlinit prin moartea Sa şi ce semnificaţie are acest fapt pentru noi, după atâtea secole? A murit Isus, aşa cum susţin unii, doar pentru a ne arăta dragostea lui Dumnezeu şi pentru a ne schimba, astfel, sentimentele faţă de El? Sau moartea lui Hristos a schimbat, de fapt, modul în care Se raporta Dumnezeu la noi?  Toate acestea sunt subiecte care merită cel mai profund interes din partea noastră.

 Pentru studiul Bibliei la rând: Estera 8 – Iov 17

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO