Pentru studiul din această săptămână, citeşte: Mat. 4,4; Luca 2,40; 6,12; Ioan 4,34;
Ioan 17;1 Ioan 2,6.
Sabat după-amiază
Text de memorizat:
„Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.”(1 Ioan 2,6)
Adventiştii sunt un popor de oameni paşnici. Ne simţim bine atunci când biserica sau membrii ei primesc aprecieri pozitive în presă sau când toţi ne consideră buni. Dar cum am reacţiona, dacă ne-am trezi într-o dimineaţă şi am descoperi în ziare un titlu mare, scris cu litere îngroşate, care ne-ar cataloga drept oameni de nimic, infractori sau răzvrătiţi? Ar fi simţământul nostru de siguranţă şi de încredere în Dumnezeu suficient de puternic, încât să ne susţină? Acum, după ce toate au trecut, Îl admirăm pe Isus; dar ne dăm seama, cu adevărat, ce a însemnat pentru El să fie denigrat şi catalogat drept demonizat de către cea mai înaltă instanţă civilă şi eclesiastică a vremii?

În final, Îl vedem tratat cu brutalitate de soldaţii romani: „L-au îmbrăcat într-o haină de purpură, au împletit o cunună de spini şi I-au pus-o pe cap. Apoi au început să-I ureze şi să zică :
’Plecăciune, Împăratul Iudeilor!’ Şi-L loveau în cap cu o trestie, Îl scuipau, îngenuncheau şi I se închinau. După ce şi-au bătut astfel joc de El… L-au dus să-L răstignească”(Marcu 15,17-20).

Poate o persoană să îndure un asemenea abuz fizic şi psihic fără să cedeze nervos, fără să se lase doborâtă? Cum poate cineva să rămână statornic şi calm atunci când întreaga lume se întoarce împotriva sa – fără să întrevadă nicio speranţă de ajutor omenesc? În ceea ce-L priveşte pe Isus, răspunsul stă în comuniunea Sa cu Dumnezeu, în intensitatea trăirii Sale în strânsă legătură cu El – şi aceasta va fi tema studiului nostru din această săptămână.
Pentru studiul Bibliei la rând: 2 Cronici 24 – Ezra 6

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO