Moartea, înainte de a cunoaşte voia lui Dumnezeu

Mulţi creştini caută în mod sincer să cunoască voia lui Dumnezeu pentru
viaţa lor. „Dacă aş şti care este voia lui Dumnezeu pentru viaţa mea, aş
jertfi totul pentru El.” Dar uneori, chiar şi după ce I-am promis lui Dumnezeu
acest lucru, tot nu înţelegem clar care este voia Sa. Motivul acestei
confuzii poate fi găsit în Romani 12,1.2. Pavel arată cum putem cunoaşte
voia lui Dumnezeu şi subliniază un aspect important: dacă vrei să ştii care
este voia lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să jertfeşti!
2. Citeşte Romani 12,1.2. Cum spune Pavel că putem „deosebi bine voia lui
Dumnezeu”? Care sunt condiţiile?

1. Care trebuie să fie motivaţia? „pentru ……………………….” (vers.1)
2. Ce trebuie să facem? „să aduceţi ………………………………………” (vers. 1).
3. Ce trebuie înnoit? ………………………….. (vers. 2).
Numai mintea înnoită poate înţelege cu adevărat voia lui Dumnezeu.
Dar această înnoire implică, mai întâi, moartea faţă de eu. Nu a fost suficient
ca Domnul Isus doar să sufere pentru noi, ci a trebuit să moară. La
fel trebuie să se întâmple şi cu noi.
3. Roagă-te ca Duhul Sfânt să-ţi arate acele domenii ale vieţii tale în care
nu ai „murit” complet. La ce lucruri îţi cere Duhul Sfânt să renunţi, ca să
poţi deveni „o jertfă vie” pentru Dumnezeu?

______________________________________________________________
Atunci când, în anumite domenii ale vieţii, nu am murit complet faţă de
noi înşine, Dumnezeu îngăduie ca aceste domenii să ne fie aduse în atenţie
prin încercări. Dar suferinţa nu ne ajută doar să ne vedem păcatul, ci şi să
înţelegem mai bine cum a renunţat Isus la Sine pentru noi. Elisabeth Elliot
scrie: „Noi ajungem să ne predăm inima cu cele mai profunde dorinţe
ale ei atunci când ajungem să înţelegem crucea… propria experienţă a
crucificării, deşi incomparabil mai mică decât a Mântuitorului nostru, ne
oferă totuşi ocazia de a începe să-L cunoaştem prin părtăşia la suferinţele
Sale. Prin orice formă a suferinţei pe care o experimentăm personal, El
ne cheamă la părtăşie.” – Elisabeth Elliot, Quest for Love (Grand Rapids,
Mich.: Fleming H. Revell, 1996), pag. 182
Citeşte Romani 12,1.2 şi roagă-te pentru înţelegerea şi aplicarea acestor
versete la viaţa ta. Gândeşte-te la lucrurile la care trebuie să renunţi, ca să poţi
deveni o jertfă. Cum te ajută aceasta să înţelegi suferinţele cu care S-a confruntat
Isus pentru tine, pe cruce? Cum te ajută aceasta să intri în părtăşie cu Isus
şi cu suferinţele Sale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO