1. Ce mesaj important pentru noi găsim în Filipeni 2,5-9?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Cultura contemporană ne îndeamnă pe toţi să ne cerem şi să ne susţinem
drepturile. Lucrul acesta este bun şi, de cele mai multe ori, aşa ar
trebui să fie. Dar, aşa cum s-a întâmplat în cazul Domnului Isus, voia lui
Dumnezeu poate să ne ceară să renunţăm de bunăvoie la drepturile noastre,
ca să-I slujim Tatălui, având în minte veşnicia şi Împărăţia lui Dumnezeu.
Acest proces, al renunţării la drepturi, poate fi dificil şi neplăcut şi
poate crea nişte condiţii asemănătoare creuzetului sau cuptorului de foc
al încercărilor.
Să urmărim cum a procedat Isus (Fil. 2,5-8). Aceste versete descriu
trei paşi pe care i-a urmat Isus în a Se supune voinţei Tatălui. La început,
Pavel ne aminteşte şi ne îndeamnă, totodată: „Să aveţi şi voi atitudinea lui
Hristos Isus” (vers. 5, trad. NIV).
Ca să ne poată mântui, Domnul Isus a renunţat la egalitatea sa cu
Tatăl şi a venit pe pământ, luând asupra Sa forma şi limitele naturii umane
(vers. 6, 7).
El nu a venit ca un om măreţ şi plin de glorie, ci ca un serv, ca un slujitor
al celorlalte fiinţe omeneşti (vers. 7).
Ca serv, Isus nu a trăit o viaţă lungă şi liniştită, ci „S-a făcut ascultător
până la moarte”. Nici măcar moartea nu I-a fost nobilă sau glorioasă, ci
„S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce” (vers. 8).
În ce domenii ale vieţii este acest exemplu al lui Isus un model pentru noi?
Dacă drepturile şi egalitatea sunt bune şi trebuie să fie apărate, cum îţi explici
faptul că, uneori, este nevoie să renunţăm la ele? În ce fel ne ajută versetul 9 să
înţelegem logica supunerii faţă de voinţa Tatălui?
Roagă-te ca Duhul Sfânt să-ţi arate care dintre drepturile la care ţii şi pe
care ţi le aperi s-ar putea să fie o piedică în calea supunerii tale faţă de voinţa
Domnului Isus, în slujirea familiei, a bisericii şi a semenilor. În ce măsură
eşti dispus să suporţi dificultăţile şi neplăcerile pe care le-ar implica o slujire
eficientă faţă de cei din jur?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO