Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, și veți cunoaște că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii.
Exodul 6:7

Ascultă ediția audio aici.

Ca un bun aliat al Diavolului, faraonul i-a asuprit pe copiii lui Israel în patru etape succesive:

1. Asuprirea prin munci grele (Exodul 1:11). Faraonul a inițiat un proiect îndrăzneț de construcție a unor clădiri guvernamentale și a unor temple idolatre, prin muncă forțată și neplătită. Această metodă de asuprire a avut drept scop șubrezirea tăriei fizice și spirituale a poporului lui Dumnezeu!

2. Aspra robie (Exodul 1:13). Haina zdrențuroasă și dureroasă a robiei apăsa greu pe umerii sclavilor, căci trebuiau să îndeplinească munci grele, pe câmp sau la confecționarea cărămizilor.

3. Genocidul din Gosen (Exodul 1:16). Din nou Satana lovește cu viclenie poporul lui Dumnezeu, știind că de aici „se va ridica un eliberator; și, inspirându-l pe faraon să poruncească nimicirea copiilor, el spera să facă fără efect planul divin” (Patriarhi și profeți, p. 242).

4. Împovărarea extremă a poporului (Exodul 5:5-18). Prin decret de la faraon, ei nu mai primesc paie, un ingredient esențial la confecționarea cărămizilor, ci trebuie să le procure singuri.

Deși azi oamenii nu mai sunt robi ai egiptenilor, Satana are activ un plan meschin de slăbire a lor prin munca peste măsură. Rămân memorabile cuvintele faraonului, demascând parcă filozofia și metoda de lucru a Diavolului: „Să se dea mult de lucru oamenilor acestora” (Exodul 5:9). Datoriile, creditele la bănci, proiectele financiare nerealiste, gândul luciferic al etalării sau pur și simplu lăcomia și dorința de îmbogățire rapidă pun pe spinarea noastră o povară greu de purtat.

Sănătatea noastră fizică și sănătatea spirituală depind de cât de echilibrați suntem în muncă! Trupul suferă intens în cazul abuzului, iar relația cu Dumnezeu și îndatoririle creștine sunt neglijate. Preocuparea noastră majoră este muncă, muncă, muncă, de dimineața până seara. Ellen White spune că munca „ar trebui să fie sistematică și plăcută. Lucrul cu mâinile nu trebuie să ajungă niciodată ca o corvoadă ingrată” (Educație, p. 238).

Dumnezeu vrea să ne izbăvească de munca istovitoare, readucându-ne bucuria de a trăi în folosul familiei, al semenilor și al planului Său!

autor: Iared Azamfirei

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO