Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care-l iubește.
Proverbele 3:12

Ascultă ediția audio aici.

Pentru cei mai mulți, cuvântul „disciplină” are rezonanțe sumbre. În contextul lumii noastre pline de păcat, disciplina îi este aplicată unui copil cu carențe în comportament de către un părinte care are el însuși carențe în această privință. Mai în toate familiile, părinții imperfecți își doresc copii perfecți.

Cu aproximativ șase mii de ani în urmă, instituția familiei a fost ideea lui Dumnezeu, iar dorința Lui expresă a fost și este ca ,,familiile de pe acest pământ să devină un mic colț de cer’’ (Căminul adventist, p. 15).

Dacă am reuși să dăm cortina la o parte, oare cum i-am descrie pe locuitorii din cer? Ellen White spunea: ,,Ordinea este prima lege a cerului. Ordinea se manifestă în toate lucrările lui Dumnezeu, pretutindeni în Univers’’ (Biserica rămășiței și viitorul bisericii advente, p. 17). Dacă așa stau lucrurile, să înțeleg că am aprobarea cerului să-mi disciplinez copiii?

Isus Hristos a venit pe pământ în primul rând pentru a descoperi caracterul Tatălui și pentru a ne învăța ordinea cerului, adică disciplina.

În limba latină, disciplină înseamnă învățătură, iar discipulus nu înseamnă altceva decât învățăcel sau ucenic.

La finalul celor trei ani și jumătate, printre ultimele porunci rostite de Mântuitorul pe Muntele Măslinilor a fost și aceasta: „Duceți-vă și faceți ucenici…” (Matei 28:19). În limba greacă, aceste cuvinte ale lui Isus sună astfel: „Duceți-vă și disciplinați, sau faceți discipoli!”

La întrebarea ridicată mai sus, răspunsul este afirmativ. Biblia îmi permite să-mi disciplinez copiii. Și ce metodă îmi recomandă? Exact așa cum a procedat Domnul Hristos: să transmitem prin exemplu un model de a fi, iar prin imitarea modelului părintesc, copilul să ajungă un candidat al cerului.

Este exact felul în care Dumnezeu procedează cu poporul Său din vremea sfârșitului, cu biserica Laodiceea.

Mâna care modelează un copil este mult mai eficientă atunci când este ținută în mâna lui Hristos.

Doamne, ajută-mă astăzi să mă supun disciplinei Tale și să pun mâna mea în mâna Ta!

autor: Paul Pauliuc

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO