INFLUENȚA AMPLĂ A CĂMINULUI CREȘTIN


Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale.
Psalmii 71:17

Ascultă ediția audio aici.

Temperamentul, particularitățile personale, obiceiurile din care se dezvoltă caracterul – tot ce se practică în cămin se va dezvălui în toate legăturile vieții. Înclinațiile cărora li s-a dat curs se vor manifesta în gânduri, cuvinte și fapte de același caracter (Mărturii, vol. 6, p. 174).

Misiunea căminului trece dincolo de cercul restrâns al membrilor familiei. Căminul creștin trebuie să fie un exemplu care să ilustreze frumusețea adevăratelor principii de viață. Această ilustrație va fi o putere spre bine în lume. Mult mai puternică decât orice predică ce se poate rosti este influența unui cămin adevărat asupra inimii și vieții oamenilor. (…) Când tinerii ies dintr-un astfel de cămin, lecțiile pe care ei le-au învățat acolo sunt împărtășite. Principii mai nobile de viață sunt introduse în alte familii și o influență înălțătoare lucrează în societate (Divina vindecare, p. 352).

Căminul în care membrii lui sunt creștini politicoși, curtenitori exercită o influență amplă spre bine. Alte familii vor remarca rezultatele obținute de un astfel de cămin și vor urma exemplul dat, păzindu-se, la rândul lor, de influențele satanice. Îngerii lui Dumnezeu vor vizita adesea căminul în care domnește voința lui Dumnezeu. Sub puterea harului divin, un astfel de cămin devine un loc pentru înviorarea pelerinilor istoviți și obosiți. Printr-o atentă veghere, eul este ținut în frâu ca să nu se afirme. Se formează obiceiuri corecte. Există o atentă recunoaștere a drepturilor celorlalți. Credința care lucrează prin dragoste și care curăță sufletul se află la cârmă, prezidând peste întreaga familie. Sub influența sfântă a unui astfel de cămin, principiul frăției prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu este într-o mai mare măsură recunoscut și ascultat (Căminul adventist, p. 31).

Viața lui Hristos stă înaintea noastră ca model, și omul este strâns legat de Dumnezeu numai atunci când slujește nevoilor altora, asemenea îngerilor milei. Este în natura creștinismului să producă familii fericite și membri fericiți ai societății (Signs of the Times, 17 februarie 1881).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO