Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice, în dreapta Ta.
Psalmii 16:11

Ascultă ediția audio aici.

Formarea caracterului este cea mai importantă lucrare care a fost vreodată încredințată făpturilor omenești.” – Educație, 225

Cine mai urmează vreunul dintre preceptele educației formulate odinioară? „Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor” (Albert Einstein). „Scopul educației este nimicirea mărginirii egoiste a individului și supunerea lui la rațiunea lucrurilor” (Titu Maiorescu). „Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea” (Nelson Mandela). „Omul poate deveni om numai prin educație. El nu e nimic decât ceea ce face educația din el” (Immanuel Kant). „Un om educat se deosebește de un om needucat tot așa cum un om viu se deosebește de un om mort” (Aristotel).

Este evident că nicio generație de tineri din trecut nu a avut de înfruntat pericole și provocări atât de mari ca acelea de astăzi, care reduc șansele formării omului frumos, după tiparul cerului. Și totuși, manualele lui Dumnezeu pentru tinerii acestor vremuri rămân: natura, Sfânta Scriptură și experiențele vieții. Sunt aceleași pe care le-a parcurs și Domnul Isus în formarea Sa, ca fiu al Mariei și al lui Iosif.

Educația presupune nu numai disciplinarea minții, ci și pe cea a sufletului, pentru obținerea unui caracter desăvârșit, a unei conduite perfecte. Este lucrarea de a aduce omul în armonie cu chipul lui Dumnezeu. Adevărata educație începe prin cunoașterea sensului existenței umane, a planului de mântuire. Cea mai înaltă educație este cea oferită de Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia. Ea presupune cunoaștere, prin lectură, și însușire a valorilor, prin experiențele escaladate alături de Marele Învățător. Educația sufletului este cu mult mai importantă decât simpla acumulare a unor date științifice. Adevărul științific și cel scripturistic sunt fundamentul creșterii în educație. Cunoașterea lumii în care trăim este esențială pentru parcursul nostru existențial terestru; dar, dacă se pierde obiectivul vieții veșnice, al mântuirii personale, în ziua judecății orice culme științifică va fi doar o scânteie trecătoare.

Cea mai înaltă educație pentru tinerii de azi înseamnă a fi părtași naturii divine, a imita viața și caracterului lui Isus. Îți ofer azi o cheie a educației adevărate: „În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei” (Coloseni 2:3).

Fii un tânăr educat! Fii un candidat al cerului!

autor: Daniela Zaharia

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO