Căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr.
Efeseni 5:9

Ascultă ediția audio aici.

Să considerăm oare că suntem capabili să ne modelăm singuri viața și caracterul pentru a intra prin porțile slavei? Noi nu putem face acest lucru. În fiecare moment suntem dependenți de Duhul lui Dumnezeu, de care avem nevoie ca să lucreze asupra noastră și asupra copiilor noștri.

Dacă părinții vor vedea o stare de lucruri neobișnuită în familia lor, să se consacre fără rezerve lui Dumnezeu, și Domnul va găsi căi și mijloace prin care să poată avea loc o schimbare în căminele lor (Îndrumarea copilului, p. 172).

Răscumpărătorul vostru milostiv veghează plin de iubire și simpatie asupra voastră, gata să vă asculte rugăciunile și să vă dea ajutorul de care aveți nevoie în viața voastră. Iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia și facerea de bine sunt elemente ale caracterului creștin. Aceste prețioase și nemeritate dovezi ale iubirii divine sunt roade ale Duhului Sfânt. Ele sunt coroana și scutul creștinului. (…) Nimic altceva nu poate da o mai mare mulțumire și satisfacție (Signs of the Times, 29 noiembrie 1877).

Pe măsură ce vei primi Spiritul lui Hristos…, vei crește și vei fi roditor. Roadele Duhului se vor dezvolta în caracterul tău. Credința ta va crește, convingerile tale vor deveni tot mai profunde, iubirea ta va fi făcută desăvârșită. Vei reflecta din ce în ce mai mult asemănarea cu Hristos în tot ce este curat, nobil și vrednic de iubit.

Aceste roade nu vor putea pieri niciodată, ci vor produce un seceriș asemenea lor pentru viața veșnică.

„Când este copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit secerișul.” Domnul Hristos așteaptă cu o dorință nerăbdătoare manifestarea caracterului și a vieții Sale în biserica Sa. Când caracterul lui Hristos va fi reprodus în mod desăvârșit în cei ce sunt poporul Său, El va veni El va veni să-i ia la Sine pentru că sunt ai Săi (Parabolele Domnului Hristos, p. 69).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO