Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale.
Deuteronomul 6:9

Ascultă ediția audio aici.

Din cele mai vechi timpuri, cei credincioși din Israel au dat o mare atenție problemei educației. Domnul Dumnezeu a poruncit ca, din pruncie, copiii să fie învățați despre bunătatea și măreția Lui, în mod deosebit așa cum sunt descoperite în Legea Sa și înfățișate în istoria poporului Israel. Prin cântec și rugăciune, prin lecțiile din Scripturi, adaptate pentru a deschide mintea, tații și mamele trebuiau să-i învețe pe copiii lor că Legea lui Dumnezeu este expresia caracterului Său și că, primind în inimă principiile Legii, chipul lui Dumnezeu va fi întipărit în minte și în suflet (Îndrumarea copilului, p. 32).

Dacă a fost esențial ca Moise să redea poruncile în imnurile sfinte pentru ca, în timp ce mărșăluiau prin pustie, copiii să poată învăța să cânte Legea cuvânt cu cuvânt, cât de esențial este astăzi să-i învățăm pe copiii noștri Cuvântul lui Dumnezeu! (Review and Herald, 8 septembrie 1904).

Adevărata fericire în viața aceasta, precum și în cea viitoare, depinde de ascultarea de un „așa zice Domnul”. (…) Să lăsăm ca viața Domnului Hristos să fie un model. Satana va născoci orice mijloc posibil pentru a doborî acest standard înalt de evlavie, ca fiind mult prea strict. Este misiunea voastră să imprimați în copiii voștri, încă din primii lor ani, gândul că sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu. Domnul Hristos a venit în această lume pentru a le da un exemplu viu despre ce trebuie să fie ei, iar părinții care pretind a crede adevărul pentru acest timp trebuie să-i învețe pe copii să-L iubească pe Dumnezeu și să asculte de Legea Sa. Aceasta este cea mai mare și mai importantă lucrare pe care o pot face tații și mamele (Îndrumarea copilului, pp. 80–81).

Marea mișcare de reformă trebuie să înceapă în cămin. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu este cel mai mare stimulent spre hărnicie, economie, încredere și o relație corectă între om și om (Îndrumarea copilului, p. 489).

O maturitate nobilă și multilaterală nu este rezultatul hazardului, ci este rezultatul unui proces de modelare a caracterului, ale cărui baze s-au pus în primii ani ai tinereții prin trăirea Legii lui Dumnezeu în cămin (Îndrumarea copilului, p. 42).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO