EL LE VORBEȘTE ACELORA CARE ASCULTĂ


Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.
Apocalipsa 2:29

Ascultă ediția audio aici.

 Cum poate omul să fie o copie a Domnului Isus Hristos este peste puterea noastră de înțelegere. Dar Duhul Sfânt poate să întărească puterea noastră spirituală de a vedea, făcându-ne în stare să vedem ceea ce ochii noștri naturali nu pot vedea, să auzim ceea ce urechile noastre nu pot auzi, să înțelegem ceea ce mintea noastră nu poate înțelege. Prin Duhul care cercetează toate lucrurile, chiar și lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu, ne-au fost descoperite adevăruri prețioase, adevăruri care nu pot fi descrise prin scris sau vorbire (Letter 49, 1896).

În toți cei care se vor supune Duhului Sfânt va fi sădit un nou principiu de viață; în oameni va fi refăcut chipul lui Dumnezeu care a fost pierdut prin păcat.

Dar omul nu se poate transforma singur, prin exercitarea voinței proprii. El nu are nicio putere de a realiza această transformare. Înainte ca plămădeala să suporte modificarea dorită, trebuie să fie pus în ea aluatul – ceva care provine cu totul din exteriorul ei. Tot astfel, înainte de a fi pregătit pentru Împărăția slavei, păcătosul trebuie să primească harul lui Dumnezeu. Nici toată educația și cultura pe care le poate oferi lumea nu vor reuși să transforme un copil decăzut al păcatului într-un copil al cerului. Energia regeneratoare și înnoitoare trebuie să vină din partea lui Dumnezeu. Schimbarea poate fi realizată doar prin Duhul Sfânt. Toți cei care doresc să fie mântuiți, indiferent dacă sunt bogați sau săraci, din clasa de jos sau din înalta societate, trebuie să se supună acțiunii acestei puteri (Parabolele Domnului Hristos, pp. 96–97).

Fiecare inimă la care au ajuns razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii va demonstra lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vorbire, în minte și caracter. Mașinăria va merge ca și când ar fi unsă și mânuită de o mână de maestru. Vor fi mai puține fricțiuni atunci când spiritul lucrătorilor primește uleiul din cele două ramuri ale măslinului. Influența sfântă va fi împărțită și altora în cuvinte de bunătate, blândețe, iubire și încurajare (Mărturii, vol. 7, pp. 195–196).

autor: Ellen G. White

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO